Gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej już wypłacają pieniądze poszkodowanym przez żywioł. Za zasiłki powodzianie mogą kupić żywność, leki, opał, odzież czy niezbędne przedmioty użytku domowego.

Dzięki tym środkom gminy mogą sfinansować m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych czy wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób.