Ma ono służyć zgłaszaniu władzom regionalnym problemów oraz sugestii użytecznych w tworzeniu rozwiązań przeciwdziałających zjawiskom kryzysowym w gospodarce i w życiu społecznym. Do wirtualnego punktu konsultacyjnego można kierować pytania, wątpliwości i pomysły przeciwdziałające kryzysowi.