Wiele podmiotów ma prawo korzystać z odwołań od treści SIWZ. Uprawnienie to przysługuje każdemu wykonawcy, który może się ubiegać o udzielenie zamówienia.

Na tym etapie wystarczy wykazać jedynie hipotetyczną szkodę polegającą na niewłaściwym sformułowaniu treści SIWZ, które może utrudniać wykonawcy dostęp do zamówienia. Tym samym wystarczająca jest do uznania interesu danego wykonawcy jedynie deklaracja, że jest on zainteresowany uzyskaniem tego zamówienia. Co więcej, nie ma obowiązku udowodnienia tego faktu.

sygnatura akt: KIO 1519/15