Paweł Majewski

Paweł Majewski

Dziennikarz, dział krajowy

Dziennikarz, Magister teologii ze specjalizacją edukacja medialna i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Preferencje podatkowe dla rodziców: osoba samotnie wychowująca i ulga na dziecko

Dzięki rozliczeniu jako samotny ojciec lub matka kwota wolna od podatku, wynosząca 30 tys. zł, jest realizowana dwukrotnie. Z kolei to, jak dużo uda się odliczyć w związku z wychowywaniem dzieci, zależy od tego, ile ich mamy.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE

Mając świadomość zagrożeń stabilności dostaw gazu, stale poszukujemy nowych kierunków, z których błękitne paliwo może bezpiecznie płynąć do Polski – pisze prezes PGNiG Paweł Majewski.

Czy prawo może wygrać z polityką siły?

Zastosowanie do Nord Stream 2 przepisów europejskich w jak najszerszym zakresie leży w interesie Polski, Niemiec i całej Wspólnoty – pisze prezes PGNiG.

Jak środki z tarcz antykryzysowych wpływają na rozliczenie PIT

Nie wszystkie świadczenia mające pomóc przedsiębiorcom w czasie pandemii zostały zwolnione z podatku dochodowego. Niektóre z nich należy wykazać w rocznych zeznaniach za 2020 rok.

Opodatkowanie marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów – fakty i mity (część IV)

Głównym celem Konwencji MLI jest przeciwdziałanie międzynarodowym optymalizacjom podatkowym. Wprowadza ona zmiany do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych pomiędzy krajami będącymi jej sygnatariuszami.

Opodatkowanie marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów – fakty i mity (część III)

W zależności od regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisanych przez Polskę, marynarze muszą rozliczać swoje dochody z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją lub zaliczenia proporcjonalnego.

Opodatkowanie marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów – fakty i mity

Około 60 tys. polskich obywateli wykonuje obecnie zawód marynarza, będąc zatrudnionym u zagranicznych armatorów. To największa grupa zawodowa pracującą poza granicami Polski i osiągającą dochody zagraniczne.

Przyszłość branży mięsnej

Rozwijające się państwa Azji i Afryki będą spożywać coraz więcej mięsa. Jeżeli polskie firmy chcą wejść na te rynki, już teraz muszą planować ekspansję.

Ograniczanie samodzielności samorządów to zamach na demokrację

Władza lokalna pozbawiona możliwości decydowania o dochodach i wydatkach to nie prawdziwy samorząd, lecz jego karykatura – mówią samorządowcy.

Odebranie władzy samorządom to zamach na demokrację

Władza lokalna pozbawiona możliwości decydowania o dochodach i wydatkach to nie prawdziwy samorząd, lecz jego karykatura – mówią samorządowcy.