Posiedzenie jest poświęcone "Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku".

Reporter RMF FM, Patryk Michalski, ujawnił na Twitterze treść maila, jaki w tej sprawie wystosował gabinet Julii Przyłębskiej.

Jak możemy w nim przeczytać: "doświadczenia ostatnich lat pokazały, iż rzeczową merytoryczną dyskusję nad orzecznictwem Trybunału z udziałem części przedstawicieli władzy ustawodawczej Sejmu zastępują często, niemające precedensu, ataki na Trybunał Konstytucyjny oraz sędziów Trybunału. Styl debaty naruszał niejednokrotnie nie tylko rudymenty prawa, ale także kanon kultury rozmowy".