O dane dotyczące struktury wynagrodzeń pracowników sądowych wystąpiła do prezes sądu rejonowego Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

Ogólnopolska centrala związkowa już od dłuższego czasu przygląda się zasadom ich wynagradzania i oceniania. Tym razem Związek chciał ustalić, ilu pracowników sądu – z podziałem na poszczególne stanowiska i pełnione funkcje – otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i jaki procent pensji stanowi dodatek stażowy. Wniosek dotyczył też wysokości wynagrodzeń na stanowiskach asystentów sędziego oraz pracowników obsługi, jak sekretarki czy kierowcy.

Czytaj także:

Sądy: dostęp do informacji publicznej nie dla pieniaczy

W piśmie do Solidarności prezes sądu odmówiła udzielenia żądanych informacji. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości takie informacje są objęte tajemnicą statystyczną. Nie mogą być udostępniane, ponieważ są to dane osobowe, poufne, podlegające szczególnej ochronie. Mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Centrala związkowa wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność prezes sądu. Zwróciła uwagę, że stanowisko MS nie jest powiązane z tą konkretną sprawą i nie jest źródłem prawa ani wykładnią przepisów.

WSA uwzględnił skargę i zobowiązał prezes sądu do załatwienia wniosku związkowców. Bezczynność polega na tym, że organ zobowiązany do udzielania informacji publicznej ani jej nie udostępnia, ani nie wydaje decyzji odmownej – przypomniał. Prezes sądu, która uznała, że żądane dane nie stanowią informacji publicznej, powiadomiła związkowców o swoim stanowisku tylko pismem.

Zdaniem WSA wydatki sądu na wynagrodzenia pracowników są informacją publiczną. Wniosek wymagał zatem albo udostępnienia żądanych danych, albo odmowy ich ujawnienia w formie decyzji administracyjnej. Takie szczegółowe dane mogą dotyczyć zarówno wynagrodzeń konkretnej grupy pracowników, zatrudnionych na określonym stanowisku, także pomocniczym, jak i osoby pełniącej funkcję publiczną. Intencją wniosku związku zawodowego nie były zresztą dane o wynagrodzeniu konkretnych osób, ale struktura wynagrodzeń pracowników sądu – przypomniał WSA. Zwrócił uwagę, że wyrok nie oznacza, że żądane dane musiałyby być automatycznie udostępnione. Mogą się znaleźć wśród nich informacje, które nie mogą być udostępnione, np. ze względu na prywatność. Wymaga to jednak wydania decyzji.

Wyrok jest nieprawomocny.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Sygnatura akt: II SAB/Po 24/20