Przypomnijmy, iż 20 grudnia Sejm przyjął uchwałę, której celem jest przywrócenie ładu w Krajowej Radzie Sądownictwa.

To apel o zawieszenie działalności członków obecnej KRS i wezwanie do działań prezydenta. Wskazano w niej, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru sędziów-członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa zostały podjęte z rażącym naruszeniem konstytucji.

Co dalej? - Kierunek jest taki, że KRS ma być ukształtowany tak, jak żąda tego konstytucja, czyli członkowie KRS nie mogą być wybierani przez Sejm - mówiła w TVN24 Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości. - Po pierwsze jest uchwała, po drugie są konkursy, które są w toku. Są konkursy na stanowiska sędziowskie, które ogłasza minister sprawiedliwości i one nie będą ogłaszane, bo ten organ nie ma prawa do tego, żeby nominować sędziów. Trzeba będzie się zastanowić, co zrobić z konkursami, które się toczą. Innymi słowy, KRS zostanie zamrożona do czasu przyjęcia nowej ustawy, do czasu powołania jej zgodnie ze składem, którego oczekuje od nas konstytucja — stwierdziła Ejchart.

Czytaj więcej

Sejm przyjął uchwałę przywracającą ład w Krajowej Radzie Sądownictwa