Minister sprawiedliwości przygotował projekt zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Tym razem rzecz dotyczy obciążenia orzekaniem osób funkcyjnych w sądach. MS proponuje zmianę wskaźników dotyczących procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw w przypadku pełnienia funkcji prezesa sądu.

Dziś w 25 proc. spraw orzekają sędziowie pełniący funkcję prezesa lub wiceprezesa, sędziowie będący członkiem KRS oraz sędziowie delegowani do Biura KRS. Teraz ma się to zmienić. 25 proc. spraw prowadzić mają prezesi lub wiceprezesi sądów rejonowych albo okręgowych, liczących do 20 orzeczników, Taki sam limit spraw będzie dotyczył sędziów oraz członkowów KRS oraz sędziów delegowanych do Biura KRS. Minimum 20 proc. spraw ma przypaść sędziom – prezesom lub wiceprezesom sądów rejonowych albo okręgowych liczących od 21 do 40 orzeczników. Jeszcze mniej , bo 15 proc. spraw, spowoduje że na na sali rozpraw pojawią się prezesi lub wiceprezesi SR albo SO liczących od 41 do 80 orzeczników oraz sędziowie pełniący funkcję prezesa lub wiceprezesa sądów apelacyjnych liczących do 40 orzeczników.

Co najmniej w wymiarze 10 proc. spraw orzekać będą m.in. rzecznicy dyscyplinarni sędziów sądów powszechnych oraz ich zastępcy.

Etap legislacyjny: opiniowanie w RCL

Czytaj więcej

2100 sędziów funkcyjnych wróci do pełnego orzekania