Sąd Najwyższy wyda ważne orzeczenie ws. sędziów stanu wojennego

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozstrzygnie zagadnienia prawne, które mają fundamentalne znaczenie dla możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów wydających w okresie stanu wojennego niesprawiedliwe wyroki, skazujące działaczy opozycji demokratycznej - informuje Instytut Pamięci Narodowej.

Publikacja: 18.09.2023 11:00

Stan wojenny w Gdańsku.

Stan wojenny w Gdańsku.

Foto: IPN Gdańsk

Posiedzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w pełnym składzie ma odbyć się we wtorek 19 września o godzinie 14. Jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej, jego przedmiotem będzie "rozstrzygnięcie zagadnień prawnych, mających fundamentalne znaczenie dla możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów wydających w okresie stanu wojennego niesprawiedliwe wyroki, skazujące działaczy opozycji demokratycznej".

Potrzebę rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych w tym zakresie dostrzegł skład trzech sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, rozpoznający zażalenie sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku na uchwałę zezwalającą na pociągniecie go do odpowiedzialności karnej. Sąd Najwyższy przedstawił zagadnienia prawne składowi siedmiu sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, następnie skład siedmiu sędziów, z uwagi na znaczenie dla praktyki sądowej oraz powagę występujących wątpliwości, przedstawił te zagadnienia do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Czytaj więcej

IPN: Wyroki stanu wojennego do sprawdzenia

Przedmiotem rozstrzygnięcia Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego będą następujące zagadnienia prawne:

  • czy przepisy ustaw Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o ustroju sądów wojskowych i ustawy o Sądzie Najwyższym, stanowiące, że nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego okoliczność, iż orzeczenie sądowe wydane z udziałem danego sędziego było wynikiem błędu w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego lub oceny dowodów, mogą mieć wpływ na ocenę, czy wydając niesprawiedliwy wyrok skazujący sędzia ten popełnił przestępstwo polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności pokrzywdzonego lub przekroczenia uprawnień na jego szkodę;
  • czy w sytuacji, gdy zachowanie sędziego, polegające na wydaniu niesprawiedliwego wyroku skazującego zakwalifikowano jako zbrodnię przeciwko ludzkości, konieczne jest dokonanie analizy wszystkich wyroków wydanych przez tego sędziego w okresie stanu wojennego, czy też wystarczające jest wykazanie bezprawności jednego tylko wyroku;
  • czy przepis art. 108 § 1 Kodeksu postępowania karnego (art. 95 § 1 k.p.k. z 1969 r.) statuujący bezwzględną zasadę tajemnicy narady nad orzeczeniem, umożliwia zwolnienie sędziego od tajemnicy narady sędziowskiej i przebiegu glosowania i przesłuchania go na tą okoliczność w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Jak zaznacza w komunikacie prasowym IPN, podjęta uchwała będzie miała rozstrzygające znaczenie dla praktyki sądowej, bowiem uchwały całej izby Sądu Najwyższego z chwilą ich podjęcia, uzyskują moc zasad prawnych i są wiążące dla innych składów Sądu Najwyższego.

Przewodniczącym składu orzekającego w sprawie II ZZP 2/22 będzie Prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej, sędzia Wiesław Kozielewicz.

Czytaj więcej

IPN chce ukarania 25 sędziów i 5 prokuratorów za zbrodnie sądowe

Posiedzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w pełnym składzie ma odbyć się we wtorek 19 września o godzinie 14. Jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej, jego przedmiotem będzie "rozstrzygnięcie zagadnień prawnych, mających fundamentalne znaczenie dla możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów wydających w okresie stanu wojennego niesprawiedliwe wyroki, skazujące działaczy opozycji demokratycznej".

Potrzebę rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych w tym zakresie dostrzegł skład trzech sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, rozpoznający zażalenie sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku na uchwałę zezwalającą na pociągniecie go do odpowiedzialności karnej. Sąd Najwyższy przedstawił zagadnienia prawne składowi siedmiu sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, następnie skład siedmiu sędziów, z uwagi na znaczenie dla praktyki sądowej oraz powagę występujących wątpliwości, przedstawił te zagadnienia do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?