Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej KRS

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Stanisław Zdun wydał oświadczenie po wywiadzie "Rzeczpospolitej" z sędzią Włodzimierzem Wróblem.

Publikacja: 14.09.2023 18:47

Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej KRS

Foto: PAP/Konrad Szymański

W nawiązaniu do wywiadu, udzielonego przez Sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla, opublikowanego 13 września 2023 r. na łamach „Rzeczpospolitej” i portalu rp.pl, wskazuję na pominięte w wypowiedzi sędziego okoliczności, które były podstawą podjęcia uchwały o skierowaniu przez Krajową Radę Sądownictwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

Kanwą zawiadomienia były następujące fakty. Sąd Najwyższy jednoosobowo żądał jako dowodu w postępowaniu kasacyjnym – kontrolując prawidłowość wyroku sądu II instancji - akt osobowych sędziego, który wydał w I instancji wyrok w sprawie karnej. Akta osobowe sędziów zawierają pełne dane osobowe, w tym adresy zamieszkania oraz dane dotyczące stosunków rodzinnych. Postanowienie nie zawierało uzasadnienia,  a jedynie informację, że akta są potrzebne do przeprowadzenia „badania prawidłowej obsady sądu”. Przeprowadzanie dowodu z akt osobowych rodzi prawo do ich przejrzenia przez strony postępowania, co dotyczy także skazanego. Ponadto postanowienie, o który mowa, wbrew unormowaniom art. 94 § 1 k.p.k., nie zawierało podstawy prawnej.

Czytaj więcej

Działanie KRS ws sędziego Wróbla: Chodzi o zastraszenie i efekt mrożący

Wiceprezes zobowiązanego sądu po uzyskaniu opinii Inspektora Ochrony Danych Osobowych i radcy prawnego, zwrócił się do Sądu Najwyższego z prośbą o wskazanie podstawy prawnej postanowienia oraz z prośbą o rozważenie celowości żądania całości akt osobowych sędziego (części dotyczącej jego życia prywatnego). Sąd Najwyższy potraktował to pismo jako odmowę i nałożył karę - 3000 zł, lecz nie na wiceprezesa, ale na Prezesa Sądu Okręgowego, który o sprawie nawet nie wiedział,  gdyż przebywał na urlopie wypoczynkowym, a w jego zastępstwie czynności służbowe wykonywał wiceprezes Sądu Okręgowego.

Wstępna analiza sprawy wskazuje na podejrzenie popełnienia czynu zabronionego przez Sędziego SN, który działał bez podstawy prawnej,
wykorzystując piastowany urząd do działania na szkodę Prezesa SO oraz sędziego, który wydał zaskarżone kasacją orzeczenie poprzez możliwe naruszenie jego prywatności i poczucia bezpieczeństwa.

Krajowa Rada Sądownictwa nie przesądza wyników ewentualnego postępowania, ale uważa, że sprawa winna być wyjaśniona przez powołane do tego organy.

W nawiązaniu do wywiadu, udzielonego przez Sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla, opublikowanego 13 września 2023 r. na łamach „Rzeczpospolitej” i portalu rp.pl, wskazuję na pominięte w wypowiedzi sędziego okoliczności, które były podstawą podjęcia uchwały o skierowaniu przez Krajową Radę Sądownictwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

Kanwą zawiadomienia były następujące fakty. Sąd Najwyższy jednoosobowo żądał jako dowodu w postępowaniu kasacyjnym – kontrolując prawidłowość wyroku sądu II instancji - akt osobowych sędziego, który wydał w I instancji wyrok w sprawie karnej. Akta osobowe sędziów zawierają pełne dane osobowe, w tym adresy zamieszkania oraz dane dotyczące stosunków rodzinnych. Postanowienie nie zawierało uzasadnienia,  a jedynie informację, że akta są potrzebne do przeprowadzenia „badania prawidłowej obsady sądu”. Przeprowadzanie dowodu z akt osobowych rodzi prawo do ich przejrzenia przez strony postępowania, co dotyczy także skazanego. Ponadto postanowienie, o który mowa, wbrew unormowaniom art. 94 § 1 k.p.k., nie zawierało podstawy prawnej.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej