Takie prawomocne orzeczenie 9 marca 2022 roku wydał trzyosobowy skład Sądu Rejonowego w Bydgoszczy: Anna Samosiuk, Małgorzata Bojko-Horodeńska, Agata Borucka.

Sąd orzekł też, że jeśli prezes nadal będzie blokował powrót sędziego do sądu – mimo wyroków sądów – można nałożyć na niego finansową grzywnę, a jeśli jej nie zapłaci, zamienić mu ją na areszt.

Jak podaje oko.press, sąd w swoim orzeczeniu podkreślił, że w tej sprawie immunitet prezesa sądu w Olsztynie musiałby być uchylony tylko, gdyby Nawacki nie wykonał orzeczenia sądu i nie zapłacił grzywny, która zostałaby zamieniona o areszt.

Przypomnijmy, iż Paweł Juszczyszyn, jako sędzia sądu rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpatrując w listopadzie 2019 roku apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął sędziemu Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu".

29 listopada 2019 r. prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki zawiesił Pawła Juszczyszyna na miesiąc w orzekaniu. Izba Dyscyplinarna zdecydowała w grudniu 2019 roku o uchyleniu zarządzenia prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez Pawła Juszczyszyna. Na początku stycznia wrócił on do orzekania. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego uznając ją za wadliwą. 4 lutego 2020 r. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40%.

W sierpniu ubiegłego roku bydgoski sąd prawomocnie orzekł o przywróceniu Juszczyszyna do pracy. Sędzia nadal nie może jednak orzekać.

Czytaj więcej

Sędzia Juszczyszyn odwieszony i znów zawieszony. Decyzja prezesa Nawackiego