List otwarty trafi do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera. Wczoraj ruszyła akcja zbierania podpisów. Stowarzyszenie liczy, że inicjatywę poprze całe środowisko. Chodzi o projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych przygotowany rok temu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sędziowie nie ukrywają, że kilka ministerialnych propozycji jest dla nich nie do przyjęcia. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przestrzega, że niektóre z proponowanych rozwiązań godzą w konstytucyjne zasady niezawisłości sędziowskiej oraz trójpodziału władzy.

„Sprzeciwiamy się planom wprowadzenia powszechnych ocen okresowych sędziów, mających być kolejnym narzędziem nadzoru administracyjnego nad sądownictwem pełnionego przez ministra sprawiedliwości” – piszą sędziowie.

Przypominają, że sędziowie powinni mieć nieskrępowaną swobodę orzekania, zgodnie ze swym sumieniem i rozumieniem faktów, kierując się obowiązującymi zasadami prawa.

Organy władzy wykonawczej i ustawodawczej muszą powstrzymywać się od jakichkolwiek kroków mogących podważyć niezawisłość sędziów – podkreślają. Iustitia obawia się też, iż oceny będą wykorzystywane do wywierania na sędziów nacisku w kwestii orzeczeń oraz w celu wyłącznie ilościowo rozumianej wydajności pracy. – Naszym obowiązkiem jest kompetentne, rzetelne i efektywne rozpoznawanie spraw – uważają sędziowie.