Agnieszka Łakoma

Paryski szczyt wyznaczy nam politykę?

Polityka Energetyczna Polski powinna uwzględniać unijne plany ochrony klimatu i budowy wspólnego rynku energii, ale także zapewniać dostawy energii po akceptowalnej cenie.

Korytarz na rzecz bezpieczeństwa

Budowa terminalu naftowego w Gdańsku to nasz priorytet - mówi Marcin Moskalewicz, prezes PERN Przyjaźń.

Jakie wyzwania przed polską energetyką

W Rzeszowie w środę rozpoczął się kongres Eco Energy Summit – jedno z najważniejszych w kraju forów wymiany opinii o sektorze energetycznym.

Paryski szczyt wyznaczy nam politykę?

Polityka Energetyczna Polski powinna uwzględniać unijne plany ochrony klimatu i budowy wspólnego rynku energii, ale także zapewniać dostawy energii po akceptowalnej cenie.

Korytarz na rzecz bezpieczeństwa

Budowa terminalu naftowego w Gdańsku to nasz priorytet – mówi Marcin Moskalewicz, prezes PERN Przyjaźń.

Jakie wyzwania przed polską energetyką

W Rzeszowie w środę rozpoczął się kongres Eco Energy Summit – jedno z najważniejszych w kraju forów wymiany opinii o sektorze energetycznym.

Współdziałanie oznacza mniejsze ryzyko

Bez wsparcia polskim elektrowniom trudno będzie budować nowe bloki, które mają zastąpić stare, już wyeksploatowane urządzenia.

Inteligentne miasta już w Polsce

Długofalowa strategia zakładająca innowacyjne rozwiązania i projekty w dialogu z mieszkańcami ułatwi realizację idei smart city w polskim wydaniu.

Polska energetyka wobec wyzwań przyszłości

W opinii części ekspertów rodzimą branżę energetyczną czeka transformacja.

OZE nie zastąpią energetyki konwencjonalnej

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej wymusza zasadniczą zmianę, a nawet transformację polskiej energetyki.