Tematem spotkania, do którego doszło na prośbę przedstawicieli Stowarzyszenia, były m.in. trwające w Sejmie prace nad nowelizacją ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

O kontrowersjach, jakie wywołują proponowane zmiany, przeczytaj więcej w serwisie: Projekty ustaw i rozporządzeń » Prawo o ustroju sądów powszechnych

Członkowie zarządu Stowarzyszenia: sędziowie Irena Kamińska i Jacek Tylewicz oraz członkini komisji rewizyjnej – sędzia Joanna Kasicka przedstawili cele, założenia oraz deklarację programową Stowarzyszenia Themis. Zaprezentowali także poprawki do ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, które przygotowali i do których będą chcieli przekonać parlamentarzystów w trakcie sejmowych prac nad ustawą.

Ministrowie przedstawili natomiast stanowisko dotyczące poselskich poprawek, które na tym etapie prac znajdą poparcie resortu.

Zobacz serwis:

Prawnicy, doradcy i biegli » Sędziowie i sądy