- Jest to pierwszy program ministerialny, realizowany przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, który jest dedykowany w całości rzeźbie. Rzeźba została wyodrębniona ze sztuk wizualnych, bo wydaje się, że taki mocny akcent jest potrzebny. Tym bardziej, że dawno nie było takiego systemowego wsparcia dla promocji rzeźby, sztuki wizualnej w przestrzeni publicznej. Na tym nam szczególnie zależało. Będziemy ten program rozwijać. Pierwsza edycja programu w 2021 roku, na którą przeznaczyliśmy 1,5 mln zł przyczyniła się do 15 realizacji. W tej chwili trwa nabór do drugiej edycji. Przeznaczamy 2 mln zł na finansowanie i dofinansowywanie najróżniejszych realizacji dotyczących rzeźby w przestrzeni publicznej." -   mówił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński na dzisiejszej konferencji prasowej w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku dr hab. Maciej Aleksandrowicz informuje, że nabór wniosków trwa do 14 lutego. Mogą je składać samorządowe instytucje kultury, które nie są współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

Ubiegłoroczne zrealizowane projekty były bardzo różnorodne. Wśród nich znalazły się m.in. figuralne rzeźby dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, lekarza i społecznika zasłużonego dla społeczności lokalnej i Haliny Kłąb Szwarc w Łodzi, działaczki konspiracyjnej, agentki Armii Krajowej, po wojnie profesor medycyny. Jak i abstrakcyjna „Rzeźba dla Torunia” Macieja Szańkowskiego, inaugurująca park rzeźby, powstający przy toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. A także konserwacja zespołu rzeźb (m.in. Magdaleny Abakanowicz) w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, pochodzących z Biennale Form Przestrzennych w tym mieście w latach 60.

Celem programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2022” jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce, a zarazem próba zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni.