Maciej Gutowski, Piotr Kardas: Śmierć polityczna Morawieckiego

Orzeczenie NSA dotyczące wyborów kopertowych otwiera perspektywę pociągnięcia byłego premiera do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Publikacja: 10.07.2024 04:31

Maciej Gutowski, Piotr Kardas: Śmierć polityczna Morawieckiego

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2024r., III OSK 4524/21 prawomocnie przesądził, że decyzja prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. nakazująca Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów prezydenckich w formie wyłącznie korespondencyjnej została wydana bez podstawy prawnej, z rażącym naruszeniem prawa, co uzasadniało stwierdzenie jej nieważności. Oznacza to, że polecenie nakazujące Poczcie Polskiej podjęcie działań zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. wyłącznie w formie korespondencyjnej było bezprawne. Po pierwsze, nie było w ogóle wówczas możliwości przeprowadzenia powszechnych wyborów w trybie korespondencyjnym. Po drugie, wyłączna kompetencja do zlecenia druku kart wyborczych przysługiwała Państwowej Komisji Wyborczej. Po trzecie, decyzja nie miała podstawy prawnej ani uzasadnienia.

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Łukasz Guza: Fejki i bezbronność przepisów
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Rozmyślania w oczekiwaniu
Rzecz o prawie
Jan Michał Błeszyński: Cudze chwalicie, swego nie znacie
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Nie każdy zawód zaufania jest wolny
Rzecz o prawie
Elżbieta Chojna-Duch: Wirtualne słowa, realny problem