Piotr Kardas

Kardas, Gutowski: Krajowy Arbitraż Gospodarczy, czyli wraca stare

Jeszcze nie uchwalono powrotu do komunistycznych kolegiów ds. wykroczeń pod szlachetną nazwą „sędziów pokoju”, a już – jak wynika z ujawnionych „Założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy” - Ministerstwo Sprawiedliwości objawia tęsknota za innymi zdobyczami czasów słusznie minionych.

Gutowski, Kardas: Jak podręcznik do HiT zapisze się w historii

O ile w komunizmie trudno było skutecznie indoktrynować w kierunku zwierzchniej roli partii i przyjaźni z ZSRR, o tyle nie jesteśmy pewni, czy dzisiaj tandetny podręcznik do HiT zostanie szybko wyśmiany i odrzucony.

Kardas, Gutowski: Kabaretowe zwierciadło ciemnej rzeczywistości

Paradoksalnie, to właśnie w wymiarze sprawiedliwości umiejętnie znaleziono słabość i ułomność ludzką.

Gutowski, Kardas: Jak rozmontowano system dyscyplinarny sędziów

Musi być odpowiedzialność za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa przez sąd, ale nie według woli polityków. A tymczasem ją zlikwidowano.

Gutowski, Kardas: Pozorne zmiany utrwalą rysy wymiaru sprawiedliwości

Wadliwość Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN skazi cały system odpowiedzialności dyscyplinarnej – piszą prawnicy.

Kardas, Gutowski: Nacjonalizacja pod płaszczykiem „legitymacji czynnej”

Orzeczenia sądów administracyjnych sankcjonują bezprawne przejęcia gruntów, które nie mogły stać się, zgodnie z ówczesnymi przepisami, własnością państwa.

Gutowski, Kardas: Likwidacja Izby Dyscyplinarnej raczej nie wystarczy

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w żaden sposób nie odnosi się do istoty sporu z Unią Europejską o wymiar sprawiedliwości.

Kardas, Gutowski: Zawezwanie do próby ugodowej

Za dwa miesiące wejdą w życie przepisy zmieniające konsekwencje prawne wynikające ze złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej na płaszczyźnie przedawnienia.

Kardas, Gutowski: Sąd Najwyższy w obliczu antywojennej „jedności”

Dysponując większością parlamentarną oraz wykorzystując instrumentalnie tragiczne wydarzenia w Ukrainie, można uchwalić wszystko.

Piotr Kardas, Maciej Gutowski: Czas na korektę postaw wobec UE i NATO

Utrwalanie naszego wizerunku enfant terrible w relacjach z Unią Europejską i NATO doprowadziło do osłabienia naszego głosu.