Piotr Kardas

Gutowski, Kardas: Czego władza chce od nauki i dlaczego jej wolność jest ważna

Milcząca akceptacja działań wokół Polskiej Akademii Nauk wywoła szkody większe niż te, jakie odczuwamy w związku z tzw. reformą wymiaru sprawiedliwości.

Kardas, Gutowski: Badając wpływy Rosji, komisja może zacząć od siebie

Nikt z twórców ustawowego rozwiązania nie przejmował się, czy nowy organ będzie działać z zachowaniem minimalnych standardów państwa prawa.

Kardas, Gutowski: Jak zrobić z sądów odwoławczych sądy kapturowe

Dziś ustawodawca sprowadza gwarancje rzetelności do jednego sumienia w zamkniętym jak twierdza sądzie drugiej instancji. A to trochę za mało.

Gutowski, Kardas: To prawo, nie siła, wyznacza granice działania państw

Wydanie przez MTK nakazu aresztowania Władimira Putina stanowi praktyczną próbę realizacji idei sprawiedliwości karnej na płaszczyźnie międzynarodowej – piszą prof. Maciej Gutowski i prof. Piotr Kardas, adwokaci

Maciej Gutowski, Piotr Kardas: Gdy inne dobro jest ważniejsze niż news

Ujawniono informacje objęte tajemnicą i ujawniający powinien odpowiedzieć za jej naruszenie. By tak się jednak stało, trzeba jeszcze ustalić szereg okoliczności.

Kardas, Gutowski: Waga orzeczenia TSUE będzie większa niż wszystkich do tej pory

Komisja Europejska zdecydowała się na uruchomienie procedury oceny ze wskazaniem na potrzebę jednoznacznego przesądzenia przez TSUE m.in. zasady pierwszeństwa prawa UE.

Gutowski, Kardas: Chamstwo i kłamstwo kosztować będzie najwyżej 15 tys. zł

Przepisy uchwalone pod kazus „uprzejmości” prezesa partii rządzącej zapewnią nam kampanię oszczerstw, pomówień i insynuacji, dodatkowo wypowiadanych w niewybrednej i prostackiej formie.

Gutowski, Kardas: Jak to na komendzie ładnie, gdy z głośnika granat padnie

Niezdymisjonowany komendant główny policji nie powinien już decydować np. w sprawach pozwolenia na broń.

Kardas, Gutowski: To gra pozorów, a nie przywracanie praworządności

Niepojęte, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie spełnia kryteriów, jeśli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, a dla prokuratorów spełnia.

Gutowski, Kardas: Czy samorządowe sądy dyscyplinarne są sądami?

Wprowadzane reformy sądownictwa w praktyce doprowadziły do paraliżu kasatoryjnej kontroli samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego.