Maciej Gutowski

Kardas, Gutowski: Werdykt TK to groźny eksces orzeczniczy

Werdykt Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021r. niezwłocznie po publikacji wywołał falę komentarzy w Polsce i poza jej granicami. Treść wyrażonego w sentencji stanowiska oraz ustne motywy wyjaśniające powody takiego rozstrzygnięcia wprawiły w stan osłupienia przedstawicieli środowiska prawniczego.

Piotr Kardas, Maciej Gutowski: Cel nie uświęca wypychania uchodźców

Działania rządu na granicy białoruskiej stanowią świadomy, intencjonalny i jaskrawy przejaw kategorycznej odmowy udzielenia jakiejkolwiek formy wsparcia.

Gutowski, Kardas: Rezolucja PE musi budzić stan głębokiego zafrasowania

Spory dotyczące wymiaru sprawiedliwości, kształtu systemu prawa, zasad funkcjonowania mediów, praw mniejszości i szeregu innych kwestii od dawna mają charakter wykraczający poza obszar wewnętrzny.

Kardas, Gutowski: Stan wyjątkowy - a co z prawami i wolnościami?

Nie ma zagrożeń, których przeciwdziałaniu miałby służyć stan wyjątkowy. Rodzi to skojarzenia, że celem działań jest wyłączenie kontroli publicznej.

Piotr Kardas, Maciej Gutowski o projekcie ustawy Stop LGBT: Czy takiego świata chcemy?

Zakazane ma być nawet twierdzenie, że dopuszczalne są inne związki niż heteroseksualne lub że biologia nie jest jedynym wyznacznikiem płci.

Błędy reformy sprawiedliwości - sędziowie powołani przez neo-KRS nie powinni orzekać

Sędziowie powszechni powołani z nominacji tzw. neo-KRS powinni powstrzymać się od orzekania, aby zapobiec systemowej wadliwości orzeczeń.

Wyrok SN w sprawie nielegalnego zakazu zgromadzeń - są jeszcze porządne sądy w Warszawie

Prawa obywateli zostaną uszanowane pod warunkiem, że stosować je będą niezależne i niezawisłe sądy, składające się z przyzwoitych sędziów.

Piotr Kardas, Maciej Gutowski: Rozpoznawanie spraw sądowych jak rosyjska ruletka

Sędzia prowadzący jednoosobowo postępowania stopniowo nabierania przekonania o własnej nieomylności.

Piotr Kardas, Maciej Gutowski: Turów, czyli jak (nie) powinno zachować się państwo w sądzie

Mamy radę dla rządu: trzeba pójść do profesjonalnego, niezależnego prawnika. Brak właściwego namysłu może utrudnić lub uniemożliwić wygranie sporu.