Maciej Gutowski

Gutowski, Kardas: Chamstwo i kłamstwo kosztować będzie najwyżej 15 tys. zł

Przepisy uchwalone pod kazus „uprzejmości” prezesa partii rządzącej zapewnią nam kampanię oszczerstw, pomówień i insynuacji, dodatkowo wypowiadanych w niewybrednej i prostackiej formie.

Gutowski, Kardas: Jak to na komendzie ładnie, gdy z głośnika granat padnie

Niezdymisjonowany komendant główny policji nie powinien już decydować np. w sprawach pozwolenia na broń.

Kardas, Gutowski: To gra pozorów, a nie przywracanie praworządności

Niepojęte, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie spełnia kryteriów, jeśli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, a dla prokuratorów spełnia.

Gutowski, Kardas: Czy samorządowe sądy dyscyplinarne są sądami?

Wprowadzane reformy sądownictwa w praktyce doprowadziły do paraliżu kasatoryjnej kontroli samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego.

Gutowski, Kardas: Utrata unijnych pieniędzy na konto premiera i ministrów

Politycy i urzędnicy, których działania skutkują potrącaniem kar i utratą funduszy, mogą odpowiadać za naruszanie prawnie wiążącego obowiązku.

Kardas, Gutowski: Co sami sędziowie mogą zrobić z konkursami na stanowiska

Dotychczasowe dokonania tzw. neo-KRS przesądzają, iż organ ten nie pełni powierzonej mu konstytucyjnie funkcji.

Kardas, Gutowski: Krajowy Arbitraż Gospodarczy, czyli wraca stare

Jeszcze nie uchwalono powrotu do komunistycznych kolegiów ds. wykroczeń pod szlachetną nazwą „sędziów pokoju”, a już – jak wynika z ujawnionych „Założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy” - Ministerstwo Sprawiedliwości objawia tęsknota za innymi zdobyczami czasów słusznie minionych.

Gutowski, Kardas: Jak podręcznik do HiT zapisze się w historii

O ile w komunizmie trudno było skutecznie indoktrynować w kierunku zwierzchniej roli partii i przyjaźni z ZSRR, o tyle nie jesteśmy pewni, czy dzisiaj tandetny podręcznik do HiT zostanie szybko wyśmiany i odrzucony.

Kardas, Gutowski: Kabaretowe zwierciadło ciemnej rzeczywistości

Paradoksalnie, to właśnie w wymiarze sprawiedliwości umiejętnie znaleziono słabość i ułomność ludzką.

Gutowski, Kardas: Jak rozmontowano system dyscyplinarny sędziów

Musi być odpowiedzialność za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa przez sąd, ale nie według woli polityków. A tymczasem ją zlikwidowano.