Maciej Gutowski

Kardas, Gutowski: Nacjonalizacja pod płaszczykiem „legitymacji czynnej”

Orzeczenia sądów administracyjnych sankcjonują bezprawne przejęcia gruntów, które nie mogły stać się, zgodnie z ówczesnymi przepisami, własnością państwa.

Gutowski, Kardas: Likwidacja Izby Dyscyplinarnej raczej nie wystarczy

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w żaden sposób nie odnosi się do istoty sporu z Unią Europejską o wymiar sprawiedliwości.

Kardas, Gutowski: Zawezwanie do próby ugodowej

Za dwa miesiące wejdą w życie przepisy zmieniające konsekwencje prawne wynikające ze złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej na płaszczyźnie przedawnienia.

Kardas, Gutowski: Sąd Najwyższy w obliczu antywojennej „jedności”

Dysponując większością parlamentarną oraz wykorzystując instrumentalnie tragiczne wydarzenia w Ukrainie, można uchwalić wszystko.

Piotr Kardas, Maciej Gutowski: Czas na korektę postaw wobec UE i NATO

Utrwalanie naszego wizerunku enfant terrible w relacjach z Unią Europejską i NATO doprowadziło do osłabienia naszego głosu.

Kardas, Gutowski: Trzeba naprawić mechanizm powoływania sędziów

Prezydencki projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN nie dotyka systemowej wadliwości wymiaru sprawiedliwości na tle orzeczeń TSUE i ETPC.

Kardas, Gutowski: Delegacje sędziów a naruszenia praworządności

Przemilczenie kwestii wadliwie delegowanych sędziów powoduje, że każdego dnia pojawiają się nowe rozstrzygnięcia, które naruszają prawo UE.

Kardas, Gutowski: Orwellowska wizja świata realizuje się obok nas

Polska Watergate to nie tylko kwestia elit – odkąd wiemy, że telefon może służyć do przesyłania danych o wszystkim, co robimy w domowym zaciszu.

Kardas, Gutowski: Prokonstytucyjna wykładnia przepisów ścigana

Sędziowie zasądzili świadkom zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie powyżej stawek minimalnych. Teraz interesuje się nimi rzecznik dyscyplinarny.

Kardas, Gutowski: Czarodziejska różdżka prezydenta w wyroku NSA

Trudno zrozumieć przesłanki twierdzenia, że osoba powołana w wadliwej procedurze jest sędzią w rozumieniu prawa Unii Europejskiej oraz konwencji praw człowieka.