Małgorzata Kurzynoga, Krzysztof Kurosz: Od kiedy liczyć przedawnienie?

Efektywna ochrona równości wynagrodzeń powinna uzależniać bieg przedawnienia od tego, czy pracownik uświadomił sobie dyskryminację.

Publikacja: 15.05.2024 04:30

Małgorzata Kurzynoga, Krzysztof Kurosz: Od kiedy liczyć przedawnienie?

Foto: Adobe Stock

Zasada równości wynagrodzeń jest obecna w porządku prawnym UE od jej powstania (art. 119 traktatu rzymskiego, art. 157 TFUE). Szczegółowe przepisy dotyczące równości wynagrodzeń zawarte są w dyrektywie nr 2006/54 z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Pomimo funkcjonowania tych regulacji problem luki płacowej nie jest likwidowany w odpowiednim tempie. W 2020 r. w państwach UE wynosiła ona nadal 13 proc. (przy czym występowały znaczne różnice w poszczególnych państwach) i spadła jedynie o 2,7 pkt proc. w porównaniu z 2014 r. Z tego m. in. powodu 10 maja 2023 r. została uchwalona dyrektywa nr 2023/970 dotycząca wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Weszła ona w życie 6 czerwca 2023 r., a państwa członkowskie mają trzy lata na jej implementację.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Sędzia na telefon 2.0
Rzecz o prawie
Adriana Zalewska-Werra: Dać tyle co innym, czyli co nam zapewnią przepisy o dostępności
Rzecz o prawie
Anna Nowacka-Isaksson: Nie wierzcie oskarżonym
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Pani Profesor, co Pani na to?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Kierownictwo MS szybko zapomniało...
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?