Krzysztof Kurosz

Mobbing umyślny a nieumyślny – wysokość zadośćuczynienia

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał dwa istotne orzeczenia związane z mobbingiem, które pracodawcy powinni uwzględnić szacując ryzyko prowadzenia bardziej lub mniej aktywnej polityki antymobbingowej.

Czy pracodawca, rozwiązując stosunek pracy, zawsze musi postępować nienagannie?

Przyjmowana w orzecznictwie SN zasada „czystych rąk” zakłada konieczność oceny zachowania pracodawcy formułującego zarzut nadużycia prawa przez pracownika i odpowiedź na pytanie, czy po stronie pracodawcy doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego, a jeśli tak to jak głębokie naruszenie tych zasad wystąpiło.

Kurosz: Cyfrowa kopia samego siebie

Czy można przenieść na inny podmiot prawo do swego awatara?

Krzysztof Kurosz: Bezbronni radcy wobec rzeczników dyscyplinarnych

To głównie pełnomocnicy, radcowie prawni obsługujący biznes są narażeni na długotrwałe postępowania dyscyplinarne.

Kurosz, Misiak, Wojnar: Pieniądze dla mediatorów

Jest zezwolenie na szersze wsparcie sądu dla mediatora, gdy zagrożone są jego interesy majątkowe na skutek postępowania strony.

Krzysztof Kurosz: Prawa do cyfrowych influencerów i modelek

Prawo autorskie umożliwia ochronę przed przejęciem fikcyjnej postaci, gdy człowiek stworzył rozbudowaną treść tej osoby.

Kurosz, Kurzynoga: Dziecięcy biznes pełen znaków zapytania

Projekt ustawy, który ma umożliwić małoletnim samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, jest wewnętrznie sprzeczny, wprowadza chaos, a przede wszystkim kłóci się z konstytucyjnymi i unijnymi regułami pracy dzieci.

Krzysztof Kurosz: Wojny również o własność intelektualną

Głównym celem działań Federacji Rosyjskiej w obszarze IP jest utrzymanie produkcji w kraju oraz importu.

Krzysztof Kurosz: Ustrój sądów wymaga poważnego przemyślenia

Przygotowywane przepisy m.in. nie przewidują, kto miałby podejmować decyzje o kolejnym losowaniu sprawy – przed rozpoczęciem rozprawy.

Prawnicy odpowiadają na komunikat NSA ws. powoływania sędziów na stanowisko podsekretarza stanu w MS

O zgodnym z prawem zwyczaju nie powoływania sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości piszą Aleksander Kappes, Krzysztof Kurosz i Jacek Skrzydło.