Krzysztof Kurosz

Krzysztof Kurosz: Wojny również o własność intelektualną

Głównym celem działań Federacji Rosyjskiej w obszarze IP jest utrzymanie produkcji w kraju oraz importu.

Krzysztof Kurosz: Ustrój sądów wymaga poważnego przemyślenia

Przygotowywane przepisy m.in. nie przewidują, kto miałby podejmować decyzje o kolejnym losowaniu sprawy – przed rozpoczęciem rozprawy.

Prawnicy odpowiadają na komunikat NSA ws. powoływania sędziów na stanowisko podsekretarza stanu w MS

O zgodnym z prawem zwyczaju nie powoływania sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości piszą Aleksander Kappes, Krzysztof Kurosz i Jacek Skrzydło.

Nieważność czynności sędziego NSA delegowanego do MS

Żadna z ustaw nie pozwala na powstanie choćby subtelnych, a nawet jedynie przemijających zależności sędziego administracyjnego od władzy wykonawczej. Nie można być „przerywaną żoną Cezara" i co jakiś czas robić sobie przerwy od jej obowiązków.

Koronawirus. Prawo do sądu w czasie epidemii: sprawy pilne a zawieszenie terminów

Wykładnia tworzonych pod presją czasu ustaw wprowadzających ograniczenia nie powinna być li tylko językowa.

Rozprawy online w prawie polskim - najważniejsze informacje

Aktualny stan prawny uniemożliwia przeprowadzenie rozpraw i posiedzeń jawnych w sposób najbardziej w chwili obecnej oczekiwany.

Krzysztof Kurosz: bezpieczeństwo prawne albo chaos

Warto się zastanowić nad nowym sposobem wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Powinien być bardziej demokratyczny niż przed 2018 r. i zapewniać wybór części sędziowskiej przez samych sędziów (inaczej niż od 2018 r.).

Jak zniwelować strach i niepewność frankowiczów - prywatny projekt ustawy

Celem ustawy jest wyeliminowanie ryzyka dla konsumentów i banków związanego z ewentualnymi przyszłymi zmianami kursów walut i innych mierników wartości.

W sądach pojawią się fachowcy od własności intelektualnej

Utworzenie wydziałów własności intelektualnej to dobry pomysł, choć wszystkich nie zadowoli.