Krzysztof Kurosz

Małgorzata Kurzynoga, Krzysztof Kurosz: Od kiedy liczyć przedawnienie?

Efektywna ochrona równości wynagrodzeń powinna uzależniać bieg przedawnienia od tego, czy pracownik uświadomił sobie dyskryminację.

Kurzynoga, Kurosz: Przemysł kreatywny może skorzystać na dyrektywie platformowej

Unijne przepisy przewidują domniemanie etatu. A stosunek pracy może oznaczać dodatkowe korzyści dla firm w kontekście nabycia praw własności intelektualnej.

Nadzór administracyjny prezesa sądu a prawo pracy

Prawidłowy i nienadmierny nadzór administracyjny może być wsparciem dla sędziego, jeśli ma do niego zaufanie. Powinien też uwzględniać reguły wynikające z prawa pracy.

Jak być offline w cyfrowym świecie

Potrzebne jest wyraziste prawo, chroniące pracowników, którzy chcą być offline.

Pracownik musi przestrzegać firmowej polityki medialnej także w czasie wolnym

Pracodawca ma prawo sprawdzić aktywność pracownika w internecie w odpowiedzi na uzasadnione i racjonalne przypuszczenia, że swoimi wypowiedziami godzi on w dobro zakładu pracy. Ale nie może tych treści zbierać prewencyjnie.

Mobbing umyślny a nieumyślny – wysokość zadośćuczynienia

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał dwa istotne orzeczenia związane z mobbingiem, które pracodawcy powinni uwzględnić szacując ryzyko prowadzenia bardziej lub mniej aktywnej polityki antymobbingowej.

Czy pracodawca, rozwiązując stosunek pracy, zawsze musi postępować nienagannie?

Przyjmowana w orzecznictwie SN zasada „czystych rąk” zakłada konieczność oceny zachowania pracodawcy formułującego zarzut nadużycia prawa przez pracownika i odpowiedź na pytanie, czy po stronie pracodawcy doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego, a jeśli tak to jak głębokie naruszenie tych zasad wystąpiło.

Kurosz: Cyfrowa kopia samego siebie

Czy można przenieść na inny podmiot prawo do swego awatara?

Krzysztof Kurosz: Bezbronni radcy wobec rzeczników dyscyplinarnych

To głównie pełnomocnicy, radcowie prawni obsługujący biznes są narażeni na długotrwałe postępowania dyscyplinarne.

Kurosz, Misiak, Wojnar: Pieniądze dla mediatorów

Jest zezwolenie na szersze wsparcie sądu dla mediatora, gdy zagrożone są jego interesy majątkowe na skutek postępowania strony.