Jakub Sewerynik: Nowelizowany zakaz zabijania

Być może szacunek dla ludzkiego życia jest tak głęboko zapisany w naszej naturze, że wyczuwany jest przez każdego prawidłowo ukształtowanego człowieka.

Publikacja: 08.05.2024 04:30

Jakub Sewerynik: Nowelizowany zakaz zabijania

Foto: Adobe Stock

Gdzie jest brat twój, Abel? (Rdz 4:9), czyli o zabijaniu.

Piąte przykazanie: „Nie będziesz zabijał” (Wj 20:13, Pwt 5, 17) przekazane zostało Mojżeszowi wraz z innymi „słowami” Boga na górze Synaj, po ucieczce Izraela z Egiptu. Można by więc zauważyć, że w całej historii opisanej w Księdze Rodzaju, tj. pierwszej księdze Tory, przykazanie to, jak i pozostałe, jeszcze nie obowiązuje. Nie oznacza to jednak, że zabójstwo było dozwolone. Według tradycji żydowskiej po potopie Bóg przekazał Noemu i jego rodzinie siedem praw, wśród których drugie zakazywało zabijania. Można odnaleźć je w słowach: „Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata” (Rdz 9,5). „Siedem praw Noego”, w odróżnieniu od dziesięciorga przykazań, obowiązywało (i według tradycji judaistycznej wciąż obowiązuje) całą ludzkość, a nie tylko Naród wybrany. Dlatego też każdy, kto nie jest Żydem, a tych praw przestrzega, jest postrzegany jako „sprawiedliwy spośród obcych”. Co więcej, Bóg wyznaczył karę za przekroczenie prawa: „Kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga (Rdz 9,6).

Pozostało 80% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Łukasz Guza: Kubeł zimnej wody
Rzecz o prawie
Jarosław Gwizdak: A takim był dobrym sędzią…
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Moda na retro
Rzecz o prawie
Marek Domagalski: Sędziowie z klapkami na oczach
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Nie da się oszukać kasy samoobsługowej