System zachęt to jeden z instrumentów motywacyjnych w miejscu pracy, czyli metod stosowanych w celu skłonienia do wykonania konkretnych działań czy osiągnięcia określonych wyników. W nowym projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został on włączony do obligatoryjnych elementów procedury zgłoszeń wewnętrznych.

W drugim projekcie ustawy określenie systemu zachęt do korzystania z procedury wewnętrznej stanowiło jej fakultatywny element. W obecnej, trzeciej wersji, „określenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych” jest obligatoryjne. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność umieszczenia w procedurze jakiegoś systemu gratyfikacji dla sygnalistów w zamian za zgłoszenia.