Przed świętami wielkanocnymi Sejm uchwalił oczekiwaną ustawę sankcyjną (dalej: ustawa). Jej celem było ograniczenie działań osób i przedsiębiorstw, które biorą udział w finansowaniu ataku Rosji na Ukrainę. Ustawa wprowadziła również długo oczekiwany zakaz przywozu do Polski węgla z terytoriów kontrolowanych przez Rosję lub Białoruś, jak również przewożenia takiego węgla przez nasz kraj. Można zatem stwierdzić, że ustawa służy polskiej racji stanu.