Artur Nowak-Far

Artur Nowak-Far: Crowdfunding. Zmagania Dawidów i Goliatów

Rząd i Komisja Europejska muszą zapewnić uczciwe warunki egzekwowania VAT od platform.

Artur Nowak-Far: Nie obiecywać kredytobiorcom tego, co niepewne

Sprawy sądowe o WIBOR prawdopodobnie potoczą się zupełnie inaczej niż w przypadku frankowiczów. Niestety część prawników reprezentujących kredytobiorców nie chłodzi rozbudzonych oczekiwań klientów.

Artur Nowak-Far: Jak trwoga, to do… Frankfurtu nad Menem

Dlaczego prezes Narodowego Banku Polskiego zawołał na pomoc Europejski Bank Centralny?

Artur Nowak-Far: Regulacja franczyzy - tak, ale diabeł tkwi w szczegółach

Rząd chce ograniczyć możliwość nadużywania słabszej pozycji franczyzobiorców w relacjach z franczyzodawcami. W ramach tej samej inicjatywy można by również wyeliminować inne patologie rynkowe.

Nowak-Far: Wejście do strefy euro to nie tylko korzyści gospodarcze

Przekonanie ludzi, że przystąpienie do euro jest wręcz konieczne. Jest tym ważniejsze, im gorzej prowadzona jest polityka pieniężna i kursowa państwa.

Artur Nowak-Far: Każda sankcja ma dwa końce

Kary dla Putina nie powinny uderzać w nas samych.

Jakie zmiany mogą wpłynąć na przetarg

Według TSUE ustalenie innych parametrów przedmiotu zamówienia nie jest istotne, jeżeli nie mogłoby ono wpłynąć na zachowania uczestników pierwotnego postępowania oraz na treść ich oferty i na decyzję o przystąpieniu do przetargu.

Tomasz Kopoczyński, Artur Nowak-Far: Kiedy tajemnica przedsiębiorstwa nie jest chroniona przez prawo

Dowiadujemy się dziś, że Poczta Polska odmówiła Senatowi przedstawienia dokumentów dotyczących przygotowań do korespondencyjnego głosowania na urząd Prezydenta RP. Poczta Polska twierdzi, że dokumentów nie może wydać, ponieważ są „tajemnicą przedsiębiorstwa”. Czy ten argument jest uzasadniony?

Zamówienai publiczne: strony mogą dokonywać zmian, których zakres przewidziały w umowie

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdza, że strony mogą dokonywać zmian, których zakres i ramy same przewidziały w umowie – pisze Artur Nowak-Far.

Jak nie opowiadać historii

Trudno jest mieć dobrą reputację. Łatwo natomiast ją stracić. Tę prawdę zna każdy trzeźwo myślący człowiek.