O ile grupa pracowników wysoko oceniających swojego pracodawcę tylko minimalnie powiększyła się w porównaniu z minionym rokiem (o 1 pkt. proc., do 52 proc)., to wyraźnie wzrósł odsetek osób zadowolonych ze swojego wynagrodzenia - wynika z najnowszego sondażu zleconego przez Great Place To Work, który na przełomie stycznia i lutego 2023 r. objął reprezentatywną próbę 1,4  tys. pracowników działających w Polsce firm.

W  tym roku już 47 proc. badanych wskazało, że pracownicy  w ich firmie otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę. To wprawdzie niezbyt dużo, ale wyraźnie, bo o 13 pkt. proc. więcej niż w ubiegłorocznym sondażu. I to pomimo wysokiej inflacji, która od jesieni zeszłego roku obniża realną wartość przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw. Autorzy raportu szukają powodów tego wzrostu zadowolenia z  pensji  w psychologii, w tym w ewentualnej poprawie dbałości o pozafinansowe benefity, czy po prostu o nastroje pracowników.

Czytaj więcej

Wraca optymizm pracowników i chęć do zmiany pracy

Zwracają jednocześnie uwagę inne odpowiedzi, które wskazują, że zadowolenie pracowników jest podszyte niezbyt dobrą oceną  pracodawców. I wyraźnym brakiem zaufania wobec nich.

Tylko 31 proc. respondentów oceniło, że ich pracodawca uczciwie dzieli się zyskami z pracownikami. To aż o 14 pkt proc. mniej niż w zeszłym roku. Co więcej, jedynie 35 proc. badanych uważa, że w  ich firmie wszyscy działają razem na rzecz wspólnej sprawy. To już wyraźny spadek w porównaniu z wynikiem w 2022 r., gdy  udział takich odpowiedzi wynosił 55 proc. - przypominają eksperci GPTW.