307 tys. nowych ogłoszeń o pracę ukazało się w październiku na 50 największych portalach rekrutacyjnych. To o 5 proc. mniej niż przed rokiem.

– Jak na skalę problemów, w jakich znalazła się polska gospodarka, takie wyniki należy traktować jako optymistyczne – oceniają autorzy raportu dotyczącego październikowej rekrutacji na największych portalach pracy, który przygotowała firma Grant Thornton na podstawie danych i analiz firmy Element. Według nich 50 największych radzi sobie nieco lepiej niż cały rynek rekrutacji online, który – według analizy Adecco Group i Job Market Insights – spadł w październiku o 6 proc. w skali roku.

Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton, przyznaje, że sygnały płynące z badania są niejednoznaczne; z jednej strony nie ma gwałtownego spadku liczby ofert pracy, z drugiej – spowolnienie w gospodarce jest coraz bardziej widoczne i nic nie wskazuje na to, aby koszty firm miały wkrótce spadać.

Osłabienie koniunktury widać w spadającej atrakcyjności ofert na największych portalach (Pracuj.pl i Olx Praca) – jeszcze na początku roku średnia liczba benefitów w ofercie pracy wynosiła tam ok. 6,7, natomiast od września utrzymuje się na poziomie 6,4.