W raporcie Human Capital Index 2017 opracowywanym przez World Economic Forum 130 krajów porównywanych jest pod względem zdolności wytwórczych, udziału w rynku pracy, wiedzy fachowej mieszkańców i stopnia wykorzystania. Porównania te przeprowadza się również w różnych grupach wiekowych.

Największy kapitał ludzkich umiejętności i wiedzy ulokowany jest w krajach nordyckich. Tuż za Norwegami są Finowie. Duńczycy na piątym miejscu, a Szwedzi zajęli ósme miejsce. Islandczycy też wypadli dużo lepiej od Polaków - są na 21 pozycji.

Autorzy raportu podają, że w skali globalnej wykorzystuje się zaledwie 62 proc. kapitału ludzkiego. Tylko jedna czwarta uwzględnionych w badaniu krajów wykorzystuje go w co najmniej 70 proc.

Saadia Zahidi, dyrektorka World Economic Forum do spraw edukacji, równości płci i pracy, zauważa, że strategie wykorzystywania kapitału ludzkiego w różnych krajach mogą wyglądać odmiennie, ponieważ powinny być dostosowane do ich struktury demograficznej.

- Każdy kraj, który nie przyjmie bardziej holistycznego podejścia do wspierania talentów i zarządzania procesem prowadzącym od edukacji do zatrudnienia, ponosi ryzyko powstania „straconych pokoleń” – powiedziała Zahidi w komunikacie prasowym.

Polski kapitał ludzki wypadł słabo. Polacy zajęli 31 miejsce. Spośród czterech głównych kryteriów najlepiej (24 pozycja) wygląda polskie know-how. Zdecydowanie najgorzej (65 miejsce) wypadamy w rozwoju osobowym (zawodowym) Polaków.

Wyprzedziły nas niemal wszystkie kraje regionu. Estończycy znaleźli się na najwyższym 12 miejscu. Rosjanie na 16, Czesi na 22, Ukraińcy na 24, Litwini na 24, a Łotysze na 28. Wyżej niż kapitał ludzki w Polsce został oceniony potencjał nawet w Kazachstanie (29 miejsce).