W poniedziałek 2,1 mln ludzi straciło również uprawnienia do federalnego dodatku do zasiłków dla bezrobotnych wynoszącego 300 USD tygodniowo. Te programy socjalne wygasły zgodnie z planem ustalonym w marcu.

Zakończone w poniedziałek programy wsparcia wywoływały duże kontrowersje. Organizacje biznesowe skarżyły się, że federalne dodatki do zasiłków zniechęcają do podejmowania pracy w niektórych sektorach. Świadczyły o tym dane mówiące o niedoborach siły roboczej. Według sondażu organizacji branżowej NFIB, w sierpniu 50 proc. właścicieli małych firm w USA miało nieobsadzone etaty. Skargi środowisk biznesowych przyczyniły się do tego, że na początku sierpnia 22 stany rządzone przez republikanów zdecydowały, że przestaną u nich być wypłacane federalne dodatki do zasiłków dla bezrobotnych. Ani prezydent Joe Biden, ani demokraci z Kongresu nie podjęli działań prowadzących do przedłużenia wypłaty tych świadczeń, choć według „Washington Post” prezydenccy doradcy obawiają się skutków wygaśnięcia programów wsparcia.

Za wstrzymaniem wypłaty zasiłków może przemawiać również poprawa sytuacji na rynku pracy. W ostatnim tygodniu sierpnia liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych spadła do 340 tys., najniższego poziomu od wybuchu pandemii.