Ma on obowiązywać od nowego 2014 roku.

Oprócz zwykłych pensji doradcy klienta oraz kadra kierownicza urzędów pracy w całej Polsce mają szansę na otrzymanie dodatkowych pieniędzy - jeśli spełnią wymagania resortu dotyczące zmniejszenia bezrobocia lub jakości walki z nim.

Obecnie jak informuje Biuro Promocji i Mediów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z: „Funduszu Pracy finansowane są m.in. koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej".

W nowym roku ulegnie to zmianie, bo 5 procent limitu Funduszu Pracy otrzymają wszystkie samorządy powiatowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta.

Te pieniądze będą przekazywane regularnie co miesiąc.

Zaś kolejne 2 procent limitu Funduszu Pracy trafi z przeznaczeniem właśnie na: „... nagrody dla pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz dla kadry kierowniczej, otrzymają tylko te samorządy powiatowe, które spełnią warunki określone w projekcie ustawy z zakresu efektywności zatrudnieniowej, kosztowej oraz wskaźnika udziału doradców klienta w ogólnej liczbie zatrudnionych bądź wskaźnika liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta" - poinformowało Biuro Promocji i Mediów resortu.

W tym roku łączna kwota 7 procent limitu FP to 134 miliony złotych. W przyszłym resort pracy planuje, że będzie to 145 mln zł. A do tego kolejne 2 procent na nagrody czyli około 59 milionów dla najlepszych powiatów.