fbTrack
REKLAMA

Marki Polskie

Przedstawiamy najcenniejsze marki w Polsce

rp.pl
Już w maju po raz 15. „Rzeczpospolita" opublikuje Ranking Najcenniejszych Polskich Marek. To jeden z wiodących rankingów ukazujących się pod szyldem „Rzeczpospolitej", obraz kondycji poszczególnych marek, ale też firm, sektorów oraz całości polskiej gospodarki.

Zestawienie pozwoli wskazać najbardziej wartościowe marki w Polsce. Tegoroczny ranking zostanie przygotowany na podstawie nowej metodologii opracowanej we współpracy z zespołem specjalistów z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Będziemy brali pod uwagę marki:

- które narodziły się w Polsce (niezależnie od tego, jakich podmiotów są własnością w tej chwili – polskich czy zagranicznych),

- których przychód ze sprzedaży pod daną marką w 2020 roku przekroczył 20 mln złotych.

Przy wycenie wartości marki zostaną wykorzystane następujące metody:

- obliczenie różnicy pomiędzy wartością rynkową i księgową przedsiębiorstwa. Wartość księgowa to wartość kapitałów własnych przedsiębiorstwa na dzień bilansowy, wartość rynkowa przedsiębiorstwa zostanie ustalona na podstawie wskaźnika P/E,

- metoda oparta na obliczeniu potencjalnych opłat licencyjnych (franchising),

- zastosowanie „Indeksu istotności marki",

– szacunkowego wpływu marki na wielkość sprzedaży lub premię cenową na produktach. Wyniki rankingu zostaną zaprezentowane na łamach specjalnego dodatku do „Rzeczpospolitej", który ukaże się pod koniec maja.

W dodatku znajdą się m.in.:

- zestawienie wartości kilkuset polskich marek;

- analiza zmian spowodowanych przez pandemię Covid-19;

- analiza zachowania się wiodących marek w najważniejszych sektorach;

- obraz całości polskiej gospodarki na podstawie kondycji najbardziej wartościowych marek.

Nasze zestawienie, które będzie szeroko nagłaśniane na łamach „Rzeczpospolitej" i w serwisie rp.pl, jest jedną z najlepszych okazji do promocji polskich marek i całej polskiej gospodarki.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA