Andrzej Kraszewski mówił:

Zarządziłem w czerwcu ubiegłego roku kompleksową wewnętrzną kontrolę trybu przydzielania właśnie tych koncesji. Informacje, które uzyskałem, były uspokajające.

Nie widzę tam możliwości jakichkolwiek działań korupcyjnych.

Odpowiedzialna za walkę z korupcją w poprzedniej kadencji Julia Pitera przyznała, że ma zastrzeżenia do sytuacji w której eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego oprócz wykonywania prac dla ministerstwa środowiska, wykonują także prace dla prywatnych firm-koncesjonariuszy.

Ponieważ one jednak są źródłem dochodów, w związku z tym ludzie funkcjonują w sposób, który budzi podejrzenie, że nie do końca są obiektywni w wyrażaniu swoich opinii na jakiś temat.