Narendra Modi: W stronę lepszego jutra

Podczas indyjskiej prezydencji w G20 udało się m.in. wzmocnić głos Globalnego Południa – pisze premier Indii.

Publikacja: 30.11.2023 03:00

Narendra Modi

Narendra Modi

Foto: Narendra Modi Fot./Bloomberg

Dziś mija 365 dni od objęcia przez Indie przewodnictwa w grupie G20. Jest to moment na refleksję, ponowne podjęcie działań i odmłodzenie ducha „Vasudhaiva Kutumbakam”, „Jedna ziemia, jedna rodzina, jedna przyszłość”.

Kiedy w zeszłym roku podjęliśmy się tego zadania, świat zmagał się z wieloaspektowymi wyzwaniami: odbudową po pandemii, nadchodzącymi zagrożeniami klimatycznymi, niestabilnością finansową i zadłużeniem w krajach rozwijających się, a wszystko to przy malejącym multilateralizmie. Pośród konfliktów i konkurencji ucierpiała współpraca na rzecz rozwoju, hamując postęp.

Inkluzywność kluczem

Obejmując przewodnictwo w G20, Indie starały się zaoferować światu alternatywę dla status quo, przejście od postępu skoncentrowanego na PKB do postępu skoncentrowanego na człowieku. Indie chciały przypomnieć światu o tym, co nas łączy, a nie dzieli. Wreszcie, globalna rozmowa musiała ewoluować – interesy nielicznych musiały ustąpić miejsca aspiracjom wielu. Wymagało to fundamentalnej reformy multilateralizmu, jaki znaliśmy.

Czytaj więcej

Indie wyrastają na nowe mocarstwo. Premier Modi: To nowy porządek świata

Inkluzywne, ambitne, zorientowane na działanie i zdecydowane – te cztery określenia zdefiniowały nasze podejście jako przewodniczącego G20, a Deklaracja Liderów z New Delhi (NDLD), jednogłośnie przyjęta w G20, świadczy o naszym zaangażowaniu w realizację tych zasad.

Kluczowym elementem naszej prezydencji była inkluzywność. Włączenie Unii Afrykańskiej (UA) jako stałego członka G20 zintegrowało 55 krajów afrykańskich na forum, rozszerzając je do 80 proc. globalnej populacji. Ta proaktywna postawa sprzyjała bardziej kompleksowemu dialogowi na temat globalnych wyzwań i możliwości.

Pierwszy w swoim rodzaju Szczyt Głosu Globalnego Południa, zwołany przez Indie w dwóch edycjach, zwiastował nowy początek multilateralizmu. Indie włączyły obawy Globalnego Południa do głównego nurtu międzynarodowego dyskursu i zapoczątkowały erę, w której kraje rozwijające się zajmują należne im miejsce w kształtowaniu globalnej narracji.

Inkluzywność wpłynęła również na krajowe podejście Indii do G20, czyniąc z niej prezydencję ludową, która przystoi największej demokracji na świecie. Dzięki wydarzeniom Jan Bhagidari (uczestnictwo ludzi), G20 dotarło do 1,4 mld obywateli, angażując wszystkie stany i terytoria związkowe jako partnerów. Jeśli chodzi o elementy merytoryczne, Indie zapewniły, że międzynarodowa uwaga została skierowana na szersze cele rozwojowe zgodnie z mandatem G20.

W krytycznym momencie Agendy 2030 Indie przedstawiły Plan Działania G20 2023 na rzecz przyspieszenia postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, przyjmując przekrojowe, zorientowane na działanie podejście do wzajemnie powiązanych kwestii, w tym zdrowia, edukacji, równości płci i zrównoważonego rozwoju środowiska.

Kluczowym obszarem napędzającym ten postęp jest solidna cyfrowa infrastruktura publiczna (DPI). Tutaj Indie były zdecydowane w swoich zaleceniach, będąc świadkiem rewolucyjnego wpływu innowacji cyfrowych, takich jak Aadhaar, UPI i DigiLocker z pierwszej ręki. Dzięki G20 z powodzeniem ukończyliśmy Repozytorium Cyfrowej Infrastruktury Publicznej, co stanowi znaczący krok w globalnej współpracy technologicznej. Repozytorium to, obejmujące ponad 50 cyfrowych infrastruktur publicznych z 16 krajów, pomoże Globalnemu Południu budować, przyjmować i skalować cyfrową infrastrukturę publiczną, aby uwolnić siłę wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Czytaj więcej

Łazik na Księżycu, rakietą dookoła Słońca. Indie zwęszyły biznes w kosmosie

Dla naszej „Jednej ziemi” wprowadziliśmy ambitne i inkluzywne cele, aby stworzyć pilną, trwałą i sprawiedliwą zmianę. Zawarty w Deklaracji Pakt na rzecz Zielonego Rozwoju odnosi się do wyzwań związanych z wyborem między walką z głodem a ochroną planety poprzez nakreślenie kompleksowego planu działania, w którym zatrudnienie i ekosystemy są komplementarne, konsumpcja jest świadoma klimatu, a produkcja jest przyjazna dla planety. Jednocześnie Deklaracja G20 wzywa do ambitnego potrojenia globalnej mocy energii odnawialnej do 2030 r. W połączeniu z utworzeniem Globalnego Sojuszu na rzecz Biopaliw i wspólnym dążeniem do wprowadzenia zielonego wodoru ambicje G20 dotyczące budowy czystszego i bardziej ekologicznego świata są niezaprzeczalne. To zawsze był etos Indii, a dzięki Lifestyles for Sustainable Development (Style życia na rzecz zrównoważonego rozwoju) świat może czerpać korzyści z naszych odwiecznych tradycji zrównoważonego rozwoju.

Co więcej, Deklaracja podkreśla nasze zaangażowanie w sprawiedliwość klimatyczną i równość, wzywając do wsparcia finansowego i  technologicznego ze strony Globalnej Północy. Po raz pierwszy uznano, że konieczny jest skok ilościowy w zakresie finansowania rozwoju, przechodząc od miliardów do bilionów. Grupa G20 przyznała, że kraje rozwijające się potrzebują 5,9 bln dol., aby zrealizować swoje wkłady ustalone na poziomie krajowym (NDC) do 2030 r.

Biorąc pod uwagę ogromne wymagane zasoby, grupa G20 podkreśliła znaczenie lepszych, większych i skuteczniejszych wielostronnych banków rozwoju. Jednocześnie Indie odgrywają wiodącą rolę w reformach ONZ, zwłaszcza w restrukturyzacji głównych organów, takich jak Rada Bezpieczeństwa ONZ, które zapewnią bardziej sprawiedliwy globalny porządek.

Czytaj więcej

Cios w Chiny. Korytarz kolejowy połączy Indie z Bliskim Wschodem i Europą

Równouprawnienie płci zajęło centralne miejsce w Deklaracji, czego kulminacją będzie utworzenie w przyszłym roku specjalnej grupy roboczej ds. wzmocnienia pozycji kobiet. Indyjska ustawa Women’s Reservation Bill 2023, rezerwująca jedną trzecią miejsc w indyjskim parlamencie i stanowych zgromadzeniach ustawodawczych dla kobiet, uosabia nasze zaangażowanie w rozwój kierowany przez kobiety.

To nie jest era wojny

Deklaracja z New Delhi ucieleśnia odnowiony duch współpracy w ramach tych priorytetów, koncentrując się na spójności polityki, niezawodnym handlu i ambitnych działaniach na rzecz klimatu. To powód do dumy, że podczas naszej prezydencji G20 osiągnęło 87 rezultatów i  przyjęło 118 dokumentów, co stanowi wyraźny wzrost w stosunku do przeszłości.

Podczas naszej prezydencji w G20 Indie przewodziły obradom na temat kwestii geopolitycznych i ich wpływu na wzrost gospodarczy i rozwój. Terroryzm i zabijanie cywilów są niedopuszczalne i musimy zająć się nimi, stosując politykę zerowej tolerancji. Musimy przedkładać humanitaryzm nad wrogość i powtarzać, że to nie jest era wojny.

Cieszę się, że podczas naszej prezydencji Indie osiągnęły coś niezwykłego: ożywiły multilateralizm, wzmocniły głos Globalnego Południa, broniły rozwoju i walczyły o wzmocnienie pozycji kobiet na całym świecie.

Przekazując przewodnictwo w G20 Brazylii, czynimy to z przekonaniem, że nasze wspólne działania na rzecz ludzi, planety, pokoju i dobrobytu będą rezonować przez wiele lat.

Dziś mija 365 dni od objęcia przez Indie przewodnictwa w grupie G20. Jest to moment na refleksję, ponowne podjęcie działań i odmłodzenie ducha „Vasudhaiva Kutumbakam”, „Jedna ziemia, jedna rodzina, jedna przyszłość”.

Kiedy w zeszłym roku podjęliśmy się tego zadania, świat zmagał się z wieloaspektowymi wyzwaniami: odbudową po pandemii, nadchodzącymi zagrożeniami klimatycznymi, niestabilnością finansową i zadłużeniem w krajach rozwijających się, a wszystko to przy malejącym multilateralizmie. Pośród konfliktów i konkurencji ucierpiała współpraca na rzecz rozwoju, hamując postęp.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Publicystyka
Paweł Kowal: W sprawie Ukrainy NATO w połowie drogi
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Publicystyka
Łukasz Warzecha: Przez logikę odwetu Donald Tusk musi za wszelką cenę utrzymać się u władzy
Publicystyka
Groźny marsz Marine Le Pen
Publicystyka
W Małopolsce partia postawiła się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czy porażkę można przekuć w sukces?
Publicystyka
Łukasz Warzecha: Czas wprowadzić maksymalny wiek biernego prawa wyborczego
Publicystyka
Paweł Kowal: Viktor Orbán buduje ośrodek, który popiera rewizjonizm Władimira Putina