Brazylia obchodzi dziś 199. rocznicę ogłoszenia niepodległości od Portugalii. Niepodległości uzyskanej po sekwencji niezliczonych lokalnych powstań w różnych częściach swojego rozległego terytorium. Jednocześnie secesja kraju ojczystego spotkała się z pojednawczą postawą portugalskiej rodziny królewskiej, która uczestniczyła w procesie przejściowym powstawania młodego, niepodległego państwa.

Od tego czasu Brazylia w sposób pokojowy pracowicie budowała swoje państwo i swoją tożsamość, tworząc niepodległy kraj o niezwykłym bogactwie, będący syntezą wielu różnych stanowiących go ludów: Afrykanów, Arabów, chrześcijan europejskich, Indian, a także później przybyłych z czterech kontynentów narodów, które zasiedliły nasze terytorium, a bez których Brazylia, której święto dziś obchodzimy, nie byłaby tą samą.

W tym wielkim transkulturowym tyglu, który uczynił z Brazylii syntezę całej ludzkości, Polska i Polacy zajmują szczególne miejsce. Polonia brazylijska stanowi drugie najliczniejsze na świecie skupisko Polaków poza ojczyzną i wnosi ponadprzeciętny wkład w kształt współczesnej Brazylii: w handel, w przemysł, w rolnictwo, w sztukę, w kulturę i w naszą własną organizację społeczną. Dlatego też obchody Dnia Brazylii będą zawsze wspólnym świętem przyjaźni, wdzięczności, uznania i szacunku dla tego, co Polacy przybyli do Brazylii oraz ich potomkowie zrobili i robią dla naszego kraju.

Niepodległość Brazylii była budowana pod znakiem suwerennego samostanowienia, w walce o wolność obywatelską i polityczną – oświeceniowe wartości odziedziczone po naszych europejskich przodkach. Brazylia i Polska wspólnie przyczyniły się do rozprzestrzenienia tych wartości na cały świat. Warto przywołać tu postać Ruia Barbosy, brazylijskiego męża stanu, który z pasją bronił suwerenności i niepodległości Polski w czasie drugiej pokojowej konwencji haskiej w 1907 roku. Niepodległość Polski „była jego młodzieńczym marzeniem"; Rui głosił, że „ojczyzna Sobieskiego powstanie z grobu, by na nowo zająć swoje miejsce w Radzie Narodów".

Siłą napędową naszych dwóch narodów jest pragnienie wolności, dobrobytu, pokoju, równych szans, sprawiedliwości, rządów prawa, współpracy między narodami oraz integracji. W dniu 7 września świętujemy naszą niepodległość, a tym samym wielką przyjaźń łączącą Brazylię i Polskę. Relację będącą wzorem dla narodów całego świata – zwłaszcza w niespokojnych czasach. Wspólnie jesteśmy dumni z tego, jak wiele uczyniliśmy dla samostanowienia narodów i dla postępu cywilizacyjnego, inspirując świat.