Z inicjatywy Fundacji Republikańskiej i Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszenia Kibiców zainicjowano akcję „Kibice za bezpieczeństwem”. Celem jest zbiórka 100 tys. podpisów pod nowelizacją ustawy o imprezach masowych. Na stronie internetowej pomysłodawcy domagają się uchwalenia następujących rozwiązań:


Doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji


Eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji „zakazu klubowego”.


Wprowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne.


Wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej.


Wprowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa.


Umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucje, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).


Wprowadzenie obowiązku prowadzenie i finansowania działalności edukacyjnej i sportowej dla klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców przez samorządy.

Jak czytamy dalej:


Proponowane zmiany zwiększają bezpieczeństwo imprez masowych przy jednoczesnym doprecyzowaniu prowadzenia kulturalnego i efektownego dopingu oraz przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Akcja „Kibice za bezpieczeństwem” będzie promowana w Internecie poprzez dedykowany serwis internetowy www.kibicezabezpieczenstwem.pl oraz portale społecznościowe.

Przypomniało nam się, że "hitem" raportu NIK o przygotowaniach Polski do EURO 2012 była informacja, że ..

...nie zapewniono odpowiednich środków na realizację Programu Bezpieczeństwa EURO 2012 oraz promocję Polski w związku z organizacją Mistrzostw. Koszt 86 projektów, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy, oszacowano na 200 mln zł. W budżecie nie zabezpieczono środków finansowych na ponad jedną czwartą tej sumy (51,8 mln zł).

Trochę współczujemy rządowi. Nie dość, że w ostatnich dniach sypie się misterny plan Polski jako krainy autostrad i stadionów, to teraz jeszcze kibice chcą wyręczyć premiera Tuska w dziedzinie bezpieczeństwa na stadionach. Czyżby prorocze miały się okazać słowa piosenki "Ole, ole, rząd Tuska obalą kibole"?