Adam Zawadzki

SN: zaniedbania pracodawcy nie wydłużą czasu na dyscyplinarkę

Podjęcie przez pracodawcę czynności sprawdzających, uzasadnionych stanem faktycznym sprawy, może odsunąć w czasie bieg terminu z art. 52 § 2 kodeksu pracy. Jednak zmiana składu osobowego organu pracodawcy nie powoduje rozpoczęcia na nowo biegu tego terminu. Nie ma wpływu na jego liczenie to, że osoba (organ) działający za pracodawcę sam dopuścił się naruszenia swoich obowiązków pracowniczych.

Druk 3d a własność intelektualna: Kiedy drukowanie przestrzenne jest dozwolone

Uprawniony może zakazać innej osobie wytwarzania, używania, oferowania czy wprowadzaniu do obrotu, a także importowania produktu stanowiącego chroniony wynalazek lub wzór. Może to uczynić, gdy osoba trzecia robi to w ramach swojej profesjonalnej działalności.

Sprawa o odszkodowanie za rozwiązanie umowy z pracownikiem w składzie jednoosobowym

Sprawę o odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy, w której pracownik musi wykazać warunki odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy, sąd musi rozpatrywać jednoosobowo. Jej rozstrzygnięcie w składzie ławniczym prowadzi do nieważności postępowania.

Pozew o uznanie umowy na czas określony za umowę na czas nieokreślony

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy terminowej może dochodzić ustalenia istnienia umowy na czas nieokreślony także w postępowaniu sądowym wytoczonym w związku ?z odwołaniem od wypowiedzenia warunków terminowego zatrudnienia (art. 33 k.p.).

Środki społecznego zamętu. Czy czeka nas zmierzch dziennikarstwa?

Dlaczego media ze środków masowego przekazu przekształcają się dziś w narzędzia społecznego zamętu? Dlaczego coraz częściej doświadczamy ich bylejakości? - pyta miesięcznik "Więź", a odpowiadają dziennikarze

O kryzysie strefy euro i polskiej dyplomacji – opinie Waszczykowskiego i Rosatiego

Radosław Sikorski wie, jak "zamieszać" w polskiej polityce i to nie tylko Twitterową twórczością. Jego wystąpienie w Berlinie komentują Witold Waszczykowski (PiS) i Dariusz Rosati (PO)

O korupcji przy prywatyzacjach – Zbigniew Ziobro i Andrzej Zybertowicz

Zatrzymanie gen. Czempińskiego przez CBA uruchomiło dyskusję na temat korupcji, do jakiej dochodziło przy największych prywatyzacjach. Oto komentarze Zbigniewa Ziobry i Andrzeja Zybertowicza

Adam Hofman: Chcemy Unii suwerennych państw

Rzecznik PiS w programie Moniki Olejnik mówił o różnicach w postrzeganiu Unii przez szefa polskiej dyplomacji i największą partię opozycyjną. Tłumaczył także, czym jest wspomniana przez Joachima Brudzińskiego "IV Rzesza"

PO nie walczy z korupcją? Julia Pitera kontra Mariusz Kamiński

Afery: hazardowa, wałbrzyska, „martwych dusz” – to tylko niektóre osiągnięcia w dziedzinie walki z patologiami rządu premiera Tuska. O sukcesach PO w tej dziedzinie dyskutują Julia Pitera (PO) i Mariusz Kamiński (PiS)