Alkohol podrożeje już od Nowego Roku 2020, palacze na podwyżki poczekają do lipca 2020 r. W ramach poszukiwania pieniędzy na tzw. Piątkę Kaczyńskiego, konsumentów czekają podwyżki cen używek.

- Od 2020 roku planowane są natomiast kolejne istotne zmiany o charakterze systemowym, do których zaliczyć należy indeksacja stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie – informuje dziś resort finansów. Resort planuje też wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Oznacza to wyższe ceny na wszelkie sprzedawane w Polsce alkohole – piwo, wino oraz wódkę, a także – droższe papierosy. Co więcej, akcyzą zostaną obciążone płyny do papierosów elektronicznych, czego do tej pory branży udawało się uniknąć. Z tego wynika, że najprawdopodobniej akcyza trafi też w najnowsze wyroby branży tytoniowej, jak te do podgrzewania tytoniu.

Ile to będzie kosztowało?

Akcyza wzrośnie o kolejne 3 punkty procentowe. Jak tłumaczy resort w dokumencie, ostatnia zmiana akcyzy dla alkoholu etylowego miała miejsce w styczniu 2013 r. i wynosiła 15 proc., zaś dla papierosów i tytoniu do palenia ok. 5 proc. - Wskaźnik wzrostu stawki o 3 proc. wynika ze wzrostu inflacji od ostatniej zmiany – informuje ministerstwo. 

W konsekwencji, zmieni się ustawy o podatku akcyzowym, która określa stawki podatku akcyzowego na poszczególne wyroby akcyzowe. Planowane wejście w życie nowej ustawy to 1 stycznia 2020 r.

Jeśli chodzi o podwyżkę branży tytoniowej, tutaj konieczna będzie zmiana ustawy z 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Resor finansów opodatkuje płyny do papierosów elektronicznych stawką w wysokości 0,5 zł za każdy mililitr płynu, a wyroby nowatorskie zostaną opodatkowane stawką 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia od 1 lipca 2020 r.

Co więcej, wiemy nawet, ile będzie kosztowało wprowadzenie tej akcyzy. Resort szacuje, że wydatki budżetu państwa na banderolowanie papierosów elektronicznych skali roku wyda około 383 tys. zł. - Jednak w związku z faktem, że podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wpłacają do budżetu kwotę stanowiącą co najmniej 80 proc. kosztów wytworzenia banderol podatkowych, faktyczny koszt poniesiony przez budżet państwa wyniesie około 80 tys. złotych – szacują autorzy wieloletniego planu finansowego.

Co ciekawe, z dokumentu wynika, że nawet ministerstwo finansów nie ma danych o aktualnej wielkości sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych. Musiało przyjąć więc jakieś szacunki i informuje, że do analizy przyjęto przybliżoną roczną sprzedaż płynu do papierosów elektronicznych na poziomie około 150 tys. litrów.

Dla uszczelnienia systemu, projekt przewiduje też rozwój systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów. Celem jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego przez gromadzenie danych o przewozach drogowych i kolejowych wybranych „wrażliwych” towarów, importowanych do kraju, by „zdyscyplinować podatników” (!) do wykazywania transakcji opodatkowanych VAT-em i właśnie akcyzą.