- W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Żywiec utrzymała pozycję rynkową pomimo zwiększonej aktywności promocyjnej konkurencji. Inwestycje w silne marki, szczególnie w segment premium i piw regionalnych oraz zmiany w modelu biznesowym wprowadzone w ostatnich latach przynoszą dalsze rezultaty. Finalizacja sprzedaży 80 proc. udziałów w spółce Distribev na początku roku jednorazowo wpłynęła pozytywnie na nasze wyniki – komentuje Guillaume Duverdier, prezes Grupy Żywiec.

W pierwszym półroczu 2016 roku sprzedaż piwa w Polsce wzrosła jednocyfrowo przede wszystkim dzięki korzystnym warunkom pogodowym. Jednak nadal notujemy spadek sprzedaży w ujęciu wartościowym, co oznacza kontynuację presji cenowej na rynku – podaje spółka w raporcie półrocznym.

W efekcie, pomimo wzrostu wielkości sprzedaży zmalały przychody Grypy Żywiec. Na poziomie całej grypy kapitałowej wyniosły ok. 1,26 mld zł, wobec prawie 1,49 mld zł rok wcześniej. Zysk operacyjny zwiększył się jednak do niemal 171 mln zł, wobec niespełna 113 mln zł rok wcześniej. Zysk netto poszedł w górę do prawie 130 mln zł z 87,5 mln zł w pierwszej połowie 2015 roku.

Na koniec czerwca 2016 roku Grupa Żywiec zatrudniała 1 152 osób wobec 1 179 osób rok wcześniej.

Długoterminowa polityka Grupy Żywiec, jak podaje spółka w raporcie za pierwsze półrocze, zmierza w kierunku dalszej poprawy pozycji konkurencyjnej firmy, kolejnych inwestycji w budowaniu silnych marek, zapewnienia atrakcyjnej oferty dla klientów i konsumentów, zwiększenia wewnętrznej wydajności a także doskonalenia umiejętności i motywowania pracowników.