Polska przechodziła procedurę Powszechnego Przeglądu Okresowego po raz trzeci - informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. To, co odróżniało tę edycję od poprzednich to rekomendacje dotyczące ochrony fundamentów demokratycznego państwa prawnego.

Jednym z tematów, któremu poświęcono najwięcej uwagi w rekomendacjach był trwający kryzys konstytucyjny i niezależność sądownictwa. Polski rząd przyjął te rekomendacje, ale jednocześnie wskazywał, że wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania m.in. Trybunału Konstytucyjnego były wprowadzone przy uwzględnieniu opinii Komisji Weneckiej oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Rząd: nie mamy wpływu na programy informacyjne

Polski rząd przyjął również rekomendacje dotyczące ochrony wolności słowa i informacji w mediach publicznych. Jednocześnie rząd deklarował, że „nie ma żadnego wpływu na materiały i informacje przekazywane w mediach publicznych".

Podobne stwierdzenia zostały zawarte w raporcie rządu przedstawionym Radzie Praw Człowieka na początku tego roku. Wtedy rząd wskazywał, że „wolność wypowiedzi i wolność środków masowego przekazu są jednymi z podstawowych zasad wynikających z Konstytucji RP. Obecnie rozważane są dalsze prace nad zwiększeniem pluralizmu mediów i zapewnieniem większego dostępu do środków masowego przekazu".

W raporcie nie uwzględniono jednak informacji o liczbie dziennikarzy zwolnionych z publicznych mediów od stycznia 2016 r., ani nie doprecyzowano kształtu planowanych reform.

Przestępstwa z nienawiści szerzej karane

Jednym z kluczowych wątków przewijających się w rekomendacjach dla Polski była kwestia zwalczania dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Rząd nie przyjął rekomendacji zalecających ponowne utworzenie Rady ds. Przeciwdziałania Rasizmowi, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, twierdząc, że kompetencje rady zostały przejęte przez inne organy administracji.

Z kolei jednak jeśli chodzi o zwalczanie przestępstw z nienawiści, rząd przyjął rekomendacje zalecające rozszerzenie karalności katalogu przestępstw nienawiści, również na te, które motywowane są homofobią i transfobią.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Rząd przyjął również rekomendacje dotyczące kontynuowania polityk w zakresie praw osób z niepełnosprawnością oraz wdrożenia wyroków ETPC dotyczących dostępu do aborcji.

HFPC o zagrożeniach

W trakcie dzisiejszej sesji HFPC przedstawiła swoje stanowisko, w którym zwracała uwagę na wciąż trwający kryzys konstytucyjny, zagrożenia dla niezależności mediów oraz kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego.

„Wyrażamy nadzieję, że przyjęte rekomendacje zostaną odpowiednio przeanalizowane i wdrożone przez polski rząd. Jednocześnie jednak wyrażamy zaniepokojenie w związku z trwającym od ponad półtora roku kryzysem praworządności w Polsce" – czytamy w stanowisku HFPC.