Wciąż nie wszystkie dokumenty, w tym przesłane i zgłoszone podczas konsultacji społecznych uwagi oraz opinie, są publikowane na platformie Rządowego Centrum Legislacji. Tak wynika z raportu Obywatelskiego Forum Legislacji. Pomimo upływu niemal pół roku od terminu zgłaszania uwag do projektu ustawy o leczeniu niepłodności Ministerstwo Zdrowia nie umieściło ich w serwisie.

Nie brakuje też przykładów słabo umotywowanego skracania czasu na konsultacje społeczne. Tak np. Ministerstwo Sprawiedliwości na dyskusje o projekcie ustawy o biegłych sądowych przeznaczyło jedynie 15 dni, podczas gdy zgodnie z § 120 ust. 1 regulaminu pracy Rady Ministrów powinno być nie mniej niż 21 dni.

Kolejne grzechy polskiego procesu legislacyjnego to nieprzygotowywanie założeń do ustawy i brak reakcji ministerstw na otrzymywane od partnerów społecznych uwagi. Nie w każdym wypadku organ wnioskujący przekazuje zmienione wersje projektu dokumentu rządowego do ponownych konsultacji. Ministerstwa niezwykle rzadko korzystają też z elektronicznej platformy www.konsultacje.gov.pl.