Gdy w grudniu 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalił wniosek babki o ustanowienie jej rodziną zastępczą dla swojej wnuczki ta złożyła apelację, którą w pełni poparł Rzecznik Praw Dziecka. W piśmie Marek Michalak podkreślił, że „gdy osoby bliskie mogą przejąć opiekę nad dziećmi, zgodnie z dobrem dzieci, małoletni powinni w pierwszej kolejności zostać umieszczeni właśnie pod ich opieką". Rzecznik zgodził się z wnioskiem postawionym w apelacji, że umieszczenie dziewczynki w pieczy będzie sprzeczne z jej dobrem.

Rzecznik interweniował także w sprawie odmowy przydzielenia lokalu mieszkalnego babci dziecka.