Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z apelem o prawne uregulowanie procedury przeprowadzania badań DNA. Chodzi o badania genetyczne przeprowadzane w sprawach cywilnych dla wymiaru sprawiedliwości, np. przy ustalaniu ojcostwa, a także dla celów komercyjnych.

Prof. Irena Lipowicz podkreśla, że trzeba opracować standardy przeprowadzania tych badań, aby wyeliminować manipulacje przy pobieraniu i oznaczaniu próbek. Przez brak przepisów wyniki mogą być niewiarygodne i prowadzą do pomyłek. Chodzi o to, aby przepisy określiły m.in., jak ustalać tożsamość dawcy materiału genetycznego i jak chronić jego dane osobowe.

Prof. Lipowicz powołuje się także na opinię konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, który uważa, że trzeba ratyfikować konwencję o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie biologii i medycyny. Polska nie przyjęła jej do tej pory. A zdaniem konsultanta krajowego jej ratyfikacja zmusiłaby polski rząd do dokładnego uregulowania zasad przeprowadzania badań genetycznych.