- Wprowadzamy do Kodeksu Karnego definicję działalności wywiadowczej. Będzie kara za udział w obcym wywiadzie, ale również za prowadzenie właśnie działalności wywiadowczej jako zespół zachowań podejmowanych na szkodę własnej ojczyzny. Jeśli chodzi o zdradę ojczyzny, przestępstwo bardzo nagminne, to nie było niestety przepisów, które pozwalałyby na karanie tego typu zachowań - dodał.

Czytaj więcej

Resort Ziobry: za szpiegostwo będzie grozić dożywocie

Minister Sprawiedliwości już w marcu zapowiadał, że chce wprowadzić kary dożywocia za szpiegostwo.

Wskazywano wówczas, że nowelizacja dostosowuje przepisy Kodeksu karnego do metod działań szpiegowskich prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych. Zapowiadane wtedy przepisy miały również rozszerzyć znamiona przestępstwa szpiegostwa przeciwko państwu polskiemu. Nowe regulacje wzorowane są na przepisach francuskich.