Akt oskarżenia za informatyzację w Ministerstwie Sprawiedliwości

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu Dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości Jarosławowi P. oraz Naczelniczce w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Annie D.

Aktualizacja: 21.03.2019 12:56 Publikacja: 21.03.2019 12:24

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Foto: Fotorzepa / Magda Starowieyska

Jarosław P. były Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości zawarł 18 lipca 2012 roku umowę ze spółką Currenda sp. z o.o., której przedmiotem była modernizacja i modyfikacja istniejącego już systemu informatycznego SAWA, ułatwiającego obsługę dokumentów i informacji w sądach powszechnych. Umowa ta obejmowała również dostosowanie systemu do wdrożenia EPU – 2 (Elektronicznego Postępowania Upominawczego).

Przypomnijmy, że Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest szczególnym trybem postępowania cywilnego, który umożliwia dochodzenie drobnych i nieskomplikowanych roszczeń. Właściwym sądem do wniesienia pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym dla spraw z terenu całego kraju jest Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny.

Jak ustalili śledczy, Jarosław P. zawierając umowę z 18 marca 2012 roku nie dopełnił wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązku określenia przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Nie określił konkretnych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, wymagań w zakresie parametrów środowisk produkcyjnych i testowych ani wymagań co do zgodności z odpowiednimi normami w zakresie procedur utrzymaniowych. Następnie nie powołał struktur organizacyjnych, umożliwiających prawidłowy nadzór nad jej realizacją ze strony zamawiającego, a przewidzianych w załączniku do umowy. - Wynikiem tego zaniechania poniesiono koszty w kwocie 1 900 040 złotych, pomimo tego, że system EPU-2 nie został wdrożony, z uwagi na fakt, iż był obarczony wadami wykluczającymi jego użytkowanie - wynika z ustaleń śledczych.

Drugą osobą oskarżoną w tej sprawie jest Anna D., która pełniła funkcję Naczelnika w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych oraz przewodniczącej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na „modyfikację budowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy Merytoryczne SAWA – SIWMPM" w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy miał wykazać, że w okresie od 30 maja 2012 roku do 18 lipca 2012 roku Anna D. nie dopełniła, ciążącego na niej zgodnie z przepisami obowiązku określenia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiotu zamówienia. Załączyła ona do zaproszenia do negocjacji, wystosowanego do Currenda sp. z o.o. projekt umowy nie określający w zakresie dotyczącym modernizacji Elektronicznego Postępowania Upominawczego, konkretnych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, wymagań w zakresie parametrów środowisk produkcyjnych i testowych ani wymagań co do zgodności z odpowiednimi normami w zakresie procedur utrzymaniowych. Doprowadziła to do zawarcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości z wymienioną spółką umowy nr 33 z 18 lipca 2012 roku na modernizację i modyfikację istniejącego systemu SAWA i poniesienia kosztów w kwocie blisko 2 milionów złotych pomimo nie wdrożenia systemu.

Jarosławowi P. grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, natomiast Annie D. do lat 3.

Jarosław P. były Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości zawarł 18 lipca 2012 roku umowę ze spółką Currenda sp. z o.o., której przedmiotem była modernizacja i modyfikacja istniejącego już systemu informatycznego SAWA, ułatwiającego obsługę dokumentów i informacji w sądach powszechnych. Umowa ta obejmowała również dostosowanie systemu do wdrożenia EPU – 2 (Elektronicznego Postępowania Upominawczego).

Przypomnijmy, że Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest szczególnym trybem postępowania cywilnego, który umożliwia dochodzenie drobnych i nieskomplikowanych roszczeń. Właściwym sądem do wniesienia pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym dla spraw z terenu całego kraju jest Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego