Piotr Hofmański sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego

Profesor Piotr Hofmański został wybrany w Nowym Jorku na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w latach 2015-2024.

Publikacja: 10.12.2014 11:15

Piotr Hofmański

Piotr Hofmański

Foto: Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek

Prof. Hofmański będzie pierwszym polskim sędzią w historii Trybunału działającego od 2002 r. Wyboru dokonały Państwa-Strony Rzymskiego Statutu. Polak został wybrany większością 2/3 głosów.

- Do wyboru profesora przyczyniły się kompetencje, wiedza i doświadczenie kandydata oraz kampania promocyjna przeprowadzona przez MSZ RP - informuje na swojej stronie internetowej ministerstwo spraw zagranicznych.

Kampanię promocyjną polskiego kandydata prowadził Departament Prawno - Traktatowy MSZ.

- Proces negocjacji był bardzo trudny, ale Polska pokazała, że potrafi budować sojusze na forum międzynarodowym. Jest to ogromny sukces Polski i samego prof. Hofmańskiego - powiedział Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ ambasador Bogusław Winid. - Wybór należy uznać za wyraz uznania dla rosnącej roli Polski na forum organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności ONZ – dodał.

Sędzia Hofmański jest jednym z najlepszych ekspertów w dziedzinie procedury karnej w Polsce. Karierę sędziowską rozpoczął w 1994 r. jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Dwa lata później został sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego, którą to funkcję sprawuje do dzisiaj. Jest autorem ponad 200 prac naukowych dotyczących różnorodnych aspektów materialnego i procesowego prawa karnego.

Międzynarodowy Trybunał Karny został powołany przez państwa – Strony Rzymskiego Statutu - w celu sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych. Siedzibą Trybunału jest Haga.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego