Z dokonanych ustaleń wynika, że Norbert N., będąc użytkownikiem serwisów internetowych, służących do tzw. „optymalizacji podatkowej", sprzedawał podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Na podstawie zakupionych od Norberta N. „pustych faktur" nabywcy zaniżali odprowadzane do Skarbu Państwa podatki od towarów i usług.

Usługi wykazywane w fakturach wystawianych przez spółkę związaną z Norbertem N. nie były w rzeczywistości wykonywane, a klienci w zamian za wystawianie fikcyjnych faktur, przekazywali na rzecz Norberta N. kwoty prowizji. Faktury za fikcyjne usługi, zakupiło między innymi szereg osób prowadzących działalność gospodarczą we Wrocławiu, Sosnowcu, Kaliszu, Łodzi i Rybniku.

W wyniku posługiwania się tymi fakturami dopuszczono się oszustw podatkowych, zaniżając podatki o wielkiej wartości. Powstałe straty szacuje się na kwotę nie mniejszą niż 4.100.000 zł.

Sprawcy wykorzystywali bitcoin

Śledztwo dotyczy również tzw. prania pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem opisanych wyżej czynów zabronionych. Pieniądze te, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2.500.000 zł, stanowiły zapłatę za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur. Były ona przekazywane za pośrednictwem rachunku bankowego do portfela bitcoin założonego na giełdzie. Środki te były następnie transferowane, po dokonaniu zamiany na wirtualną walutę BTC, w sposób uniemożliwiający wykrycie portfela odbierającego zgromadzone jednostki BTC oraz identyfikację portfeli wysyłających.

W toku postępowania ujawniono również proceder tzw. karuzeli podatkowej związanej z wystawianiem „pustych" faktur, w której uczestniczyły dwie spółki reprezentowana przez Norberta N. oraz przez prokurenta Artura I. i Prezesa Zarządu Artura P., które to podmioty generowały fikcyjny łańcuch transakcji związany z obrotem autorskim oprogramowaniem komputerowym w celu uzyskania zwrotu podatku VAT.

Areszt oraz poręczenia majątkowe

Dotychczas prokurator przedstawił w tej sprawie zarzuty 8 osobom. Wobec 6 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Natomiast wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Planowane są kolejne zarzuty

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Śledztwo w tej sprawie jest mocno zaawansowane i planowane są dalsze czynności procesowe w tym przedstawienie zarzutów kolejnym osobom uczestniczącym w procederze nabywania fikcyjnych faktur. Jednocześnie w sprawie przedsiębiorców nabywających fikcyjne faktury prowadzone są postępowania skarbowe. Niektórzy z przedsiębiorców skorzystali z instytucji tzw. czynnego żalu, złożyli korektę deklaracji podatkowych i uregulowali zaległe podatki.