W wydanym ostatnio wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził bezskuteczność wpisu daty ważności uprawnienia w rubryce 11 prawa jazdy kat. B. Wpisanie w ten dokument terminu ważności uprawnienia nie powoduje utraty bezterminowego charakteru uprawnień do kierowania pojazdami – podkreślił sąd.

Czytaj także: NSA: termin ważności na prawie jazdy nie powoduje utraty bezterminowego charakteru uprawnień

Sprawa, w której zapadło to orzeczenie, zaczęła się od 2015 r., tj. od momentu, gdy posiadaczce bezterminowych uprawnień w nowym dokumencie, wydanym z powodu zmiany nazwiska, wpisano w rubryce 11 termin ważności do 2030 r., czyli na 15 lat.

Prezydent miasta, do którego zwróciła się o usunięcie naruszenia prawa, stwierdził, iż mimo posiadania bezterminowych uprawnień ważność dokumentu może zostać określona dla kategorii B na maksymalnie 15 lat. Datę, do której dokument zachowuje ważność, wpisuje się w rubryce nr 11. Prezydent miasta wyjaśnił również, że nie mógł postąpić inaczej, ponieważ ówczesny system informatyczny nie przewidywał wpisywania do dokumentu prawa jazdy uprawnień bezterminowych, nawet w postaci kreski.

W 2013 r. wprowadzono bowiem nowy wzór dokumentu prawa jazdy, obowiązujący we wszystkich państwach UE, a w styczniu 2015 r. zakończono wydawanie bezterminowych praw jazdy. Obecnie ich ważność zależy od kategorii uprawnień.

Pojawiły się natomiast pytania o uprawnienia, które kierujący pojazdami nabyli przed wejściem nowych przepisów i nowych wzorów praw jazdy. Początkowo w razie wymiany prawa jazdy, np. z powodu zmiany nazwiska czy adresu, wydziały komunikacji wydawały prawa jazdy z 15-letnim terminem ważności, nawet wtedy, gdy uprawnienia były bezterminowe. Pojawiły się rozbieżne interpretacje i zamieszanie wokół nowych przepisów.

Sytuację zmieniło rozporządzenie z 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W przypadku osób, które posiadały uprawnienia bezterminowe, w rubryce „data ważności uprawnienia" umieszcza się obecnie kreskę. Część spraw trafiła już jednak do sądów administracyjnych. Zdarza się też nadal, że zamiast wspomnianej kreski wpisuje się w nowym dokumencie prawa jazdy datę ważności uprawnienia.

Sprawy więc pewnie długo nie znikną. Tym bardziej że zapowiadana na przyszłość wymiana dotychczasowych praw jazdy na nowy wzór może spowodować, iż bezterminowe uprawnienia stracą ważność na rzecz ich 15-letniej ważności. ©?

Sygn. akt III SA/Kr 380/18