Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje sejmowa komisja infrastruktury. Jak informuje Polskie Radio, w czasie posiedzenia komisji wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber mówił, że jedną z najważniejszych zmian jest cyfryzacja, która wyeliminuje nieprawidłowości m.in. nielegalne skracanie szkoleń.

Kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning). Przyspieszy to realizację szkoleń i ułatwi ich przeprowadzenie. Cyfryzacja obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych ma  zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych i zagwarantuje właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwość ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o jego ukończeniu.  Zgodnie z projektowanymi przepisami, papierowe zaświadczenia lekarskie i psychologiczne mają zostać zastąpione dokumentami w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej

Ważne zmiany dla kierowców zawodowych

Nad przestrzeganiem ważności uprawnień i procesu szkoleń będą czuwać między innymi Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Transportu Drogowego raz policja. Ma to ułatwić sprawdzenie, czy kierowca faktycznie się szkolił, czy też np.  w tym samym czasie pracował za kierownicą.

Policja będzie mogła weryfikować dane kierowców zarówno polskich, jak i zagranicznych, co ma służyć sieci wymiany informacji o prawach jazdy.

Po zatwierdzeniu pierwszego czytania w sejmowej komisji infrastruktury projekt trafi pod plenarne obrady Sejmu.