Każdy kandydat na kierowcę, zanim zacznie szkolenie, zakłada Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który towarzyszy mu przez cały okres nauki, egzaminów, wydawania dokumentów itd. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie wyeliminowana możliwość weryfikacji danych na podstawie papierowych dokumentów. W związku z rozbudową Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców od 1 stycznia 2017 r. do profilu trafiać teraz będą wyniki poszczególnych części egzaminu dla każdej kategorii prawa jazdy. Jeśli w PKK pojawią się nieprawdziwe informacje, ośrodek egzaminowania, który je wykryje, zwróci się do policji, starosty czy szkoły nauki jazdy o ich poprawienie.

To niejedyne zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra infrastruktury. Starsi kierowcy, którzy nie mają PKK, dostaną go. Dyrektorzy ośrodków, w których zdawali egzamin, zostali zobowiązani do przesłania do odpowiedniego starosty danych potrzebnych do wygenerowania profilu.

Od listopada br. decyzja o przerwaniu egzaminu należy do egzaminatora. Wcześniej przerywał egzamin, jeśli zachowanie zdającego bezpośrednio zagrażało życiu, bez względu na realne okoliczności. Teraz tabela nie zawiera już zachowań skutkujących przerwaniem egzaminu, a jedynie mogących mieć taki skutek. Ponadto jeśli w aucie samoczynnie włączają się światła odpowiednie do jazdy w ruchu drogowym, nie ma obowiązku ich włączania podczas egzaminu. Kiedy zaś dochodzi do awarii auta podczas egzaminu i nie ma innego, egzamin zostaje przerwany.

podstawa prawna: rozporządzenie z 20 września 2016 r. DzU z 10 października 2016 r., poz. 1655