Projekt, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów, przewiduje m.in., że aptekarz będzie mógł wykonywać proste badania diagnostyczne związane z farmakoterapią, niewymagające wykonywania w jednostce prowadzącej działalność leczniczą. Farmaceuta zmierzy więc ciśnienie lub za pomocą glukometru zbada poziom cukru we krwi pacjenta.

Dokona także przeglądu przyjmowanych przez niego leków, co znacznie ułatwi mu internetowe konto pacjenta powiązane z e-receptą, oraz opracuje plan indywidualnej opieki farmaceutycznej. Chodzi o usystematyzowanie i racjonalizację przyjmowania leków. Pacjenci zażywają bowiem często tę samą substancję pod kilkoma nazwami, narażając się na groźne działania niepożądane. Mogą też nieświadomie przyjmować leki i suplementy diety, które wchodzą ze sobą w interakcje.

Czytaj także:

Aptekarz nadal bez niezależności - projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zakłada również, że magister farmacji będzie niezależny od właściciela apteki w merytorycznym świadczeniu opieki farmaceutycznej.

Nadaje też farmaceutom zatrudnionym w szpitalach prawo m.in. do: uczestniczenia w badaniach klinicznych, nadzorowania gospodarki produktami leczniczymi czy zarządzania lekami i wyrobami medycznymi w porozumieniu z pacjentem i lekarzem.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu