Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi, które zostało skierowane do ogłoszenia, zastąpi dotychczasowe, z 16 grudnia 2019 r.

Nie tylko określa przesłanki zgłaszania wyników, ale także sposób dokonywania tych zgłoszeń, wzory formularzy zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są one przekazywane.

W rozporządzeniu uzupełniono też wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych o wywołujący chorobę Covid-19 wirus SARS-CoV-2.

Czytaj także: Koronawirus - prawa pacjenta podejrzanego o chorobę zakaźną

W przypadku niektórych czynników chorobotwórczych konieczne będzie dostarczenie kopii sprawozdania z badania laboratoryjnego. Chodzi o choroby zakaźne, które powodują powstanie obowiązku izolacji chorego lub podejrzewanego o zachorowanie, takie jak błonica, cholera, dur brzuszny, gruźlica, dżuma, Ebola, ospa prawdziwa, tularemia, wąglik, MERS, SARS, ale także nowe czynniki zawleczeń niebezpiecznych chorób zakaźnych z regionów tropikalnych: wirusy chikungunya oraz Gorączki Nilu Zachodniego. Na liście znalazły się także choroby podlegające eradykacji przez Światową Organizację Zdrowia: polio, odra i różyczka, a także powodujące znaczne trudności związane ze stosowaniem zróżnicowanych metod diagnostycznych stosowanych w badaniach i interpretacji wyników tych badań. Chodzi o bąblowicę, boreliozę i legionellozę.